Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts 2010

Fremmødte: Thomas, Dorte, Jan, Morten, Mai-britt

Afbud: Leo

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt efter diskussion.

Der var enkelte rettelser (se det rettede referat på www.ab58.dk).

 

Fremover rundsendes referater til bestyrelsen for kommentar inden det hænges op.

 

3.       Meddelelser

 

Tilbud:

Peter har fået tilbud fra Omegnens Malerservice på maling af vinduer samt tilbud på udskiftning af linoleum.

                                                         

Thomas har fået tilbud fra Hougaard på de vandrette vandrør på loftet i forhuset og kælderen i baghuset.

 

Varmeingeniør John Myllin har gennemgået alle 8 lejligheder i hovedhuset i forbindelse med sin gennemgang. Gennemgangen er færdig men vi afventer stadig rapporten.  

 

Betaling for affald:

Dorte har prøvet at undersøge den mystiske post vedr. affaldssortering i regnskabet for 2009. Hun fortsætter sin gennemgang.

 

Porten :

Porten virker ikke for godt pt. Peter kontakter Mejlshede. 

 

Postkasser:

Mai-Britt mangler stadig en nøgle for at kunne ændre skiltene på postkasserne i 58A.

 

4.       Forslag til revideret vedligeholdelsesplan

Thomas’ forslag til vedligeholdelsesplan blev gennemgået med det foreslåede lån på 2 millioner i tankerne.

 

5         Gennemgang af beretning

Thomas’ forslag til bestyrelsens beretning blev gennemgået.

 

Peter/Morten specificerer den passus der vedrører el-check.

 

Peter/Morten skriver at der er rapporteringspligt vedr. fremleje samt udleje af værelser.

 

6         Ny bestyrelse

Alle tilstedeværende udtrykte ønske om at genopstille.

 

7         Nyt fra gårdlauget

Pontus og Thomas fra bestyrelsen i gårdlauget var forbi. Der har været tab på 54 og 56 som gør at likviditeten er nede pt. og at gårdlauget ikke har kunnet disponere som de gerne ville. Måske pengene kommer ind snart hvis bygningerne bliver solgt på tvangsauktion. De cykelskure som gårdlauget har påtænkt at købe til  gården i mange år har trange kår pga. økonomien.  Der er lavet et budget for de vigtigste ting der skal laves i gården, men økonomien kan ikke klare alle de umiddelbare behov pt.

Det blev foreslået at spørge administrator til råds med hensyn til foreningens forhold til konkurserne og økonomien forbundet dermed.

 

8         Gennemgang af regninger

Eventuelt

Intet.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen af den til den tid siddende bestyrelse.

 

Referent/Morten

23. marts 2010