A/B Nørrebrogade 58, 58A-C.

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 oktober 2011

 

Fremmødte :  Thomas B., Jan, Mai-Britt, Thomas L.,  Peter, Dorte,

Afbud          :  Claus

Referent     :  Peter

 

Dagsorden:     1.  Godkendelse af dagsorden

                        2.  Godkendelse af referat fra sidste møde

                        3.  Meddelelser

                        4.  Løbende opgaver

                            a)  forsikringssag vedr. skybrud (peter)

                            b)  Kloarkskaden i gården (Peter)

                            c)  Importørens overtagelse. afregning med Louis Nielsen (peter)

                            d)  Nyt graffitti-firma (Mai-Britt)

                            e)  Nyt fra ventilationsudvalg    (Claus og Dorte)

                             f)  Nyt vedr. udbedring af gavlmalerier 

                        5.  Afslutning af energirenovering

                        6.  Økonomi

                        7.  Ny husorden (udsendt i anden mail)

                        8.  gennemgang af regninger

                        9.  Evt.

 

ad. 1:  godkendelse af dagsorden.

 

           Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

 

           Referat blev godkendt.

 

ad. 3:  Meddelelser.

 

          Der har været problemer med det varme brugsvand. En termosikring var gået. Er udbedret.

          Der er problemer med radiatorerne i forhuset. Thomas B. tager akttion.

          Dorte og Daniel har  indgået forlig vedr. fejl i deres badeværelse. Der er nu indlagt en  

          vådrumsmembram i badeværelset.

          Fejlposteringer i regnskabet fra administrator blev gennemgået - og rettelser godkendt.                                  

ad. 4:  Løbende opgaver.

 

         Forsikringssagen blev gennemgået. Afslutningsvis blev det besluttet, at Claus og Thomas L     

         skal indhente tilbud på nyt gulv i fælleslokalerne.

         Den sammenfaldne kloark i gården er blevet understøttet - og asfalten reetableret.

         Der er stadig afregningsproblemer fra Louis Nielsens exit. Vi er i dialog med deres advokat.

         Importøren har takket ja - til reetablering af deres ventilationssystem. thomas B. tar´aktion.

         Nyt graffitti-firma starter op. Vi håber, at de er mere skånsomme ved telefon-anlægget.

         ventilationsudvalget arbejder stadig (claus & Dorte).

         Vi afventer tilbud fra maler vedr. udbedring af gavlmaleriet.

        

ad. 5:  Afslutning af energirenovering i baghuset.

 

         Energirenoveringen i baghuset er afsluttet. Småreperationer mangler dog stadig.

         Evalueringsskemaer vil blive omdelt af Thomas B. & Dorte.

         Ved gennemgang af baghuset, blev det besluttet at fjerne den gamle expantionsbeholder. 

 

          .

ad. 6:  Økonomi.

 

         Regnskab til dato blev gennemgået - og godkendt.

        

ad. 7:  Ny husorden.

 

         Den nye standartiserede husorden blev gennemgået og kommenteret. Der var enighed om,

         at den ikke levede op til ejendommens nuværende behov. Mai-Brit og jan udarbejder nyt            forslag til bestyrelsen.

 

ad. 8:  Regninger

 

         Der var ingen regninger til underskrift.

        

 ad. 9:  Eventuelt. 

 

         Der er klaget over manglende tilbagelevering af borde og stole fra fælleslokalerne.

         Det skal indskærpes, at man skal reservere lån på den ophængte liste i lokalet.

         Man skal tilbagelevere borde og stole dagen efter lånet.

         Man kan ikke låne borde og stole på mere eller mindre permanent basis.

 

         Opbevaring af ekstra bildæk: Er der interesse for opbevaring af bildæk, kan man henvende

         sig til Thomas B. Dæk vil blive placeret bagerst i forhusets fyrkælder.

 

         Næste møde finder sted torsdag den 1 dec. hos Peter.