d. 19/4-2012

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i AB58, d. 12/4-12

 

Tilstede: Mai-Britt, Dorte, Jan, Thomas B.;  Fraværende med afbud: Peter, Thomas L., Claus

 

Referent: Thomas B.

 

Dagsorden og referatet fra sidste møde blev godkendt

 

Meddelelser:

 

·         Elektriker har set på dørtelefon hos beboer, som viste sig at have slået kaldetonen fra. Mai-Britt udsender vejledning til dørtelefonerne.

·         Foreningen er på opfordring fra Advokat Bjarne Johnsen skiftet bank fra Danske Bank til BRF Bank og Nykredit Bank for at opnå bedre rente på foreningens indestående.

·         Adventistkirken er ny lejer til genbrugsbutik og er godt i gang med at istandsætte. Vi byder den nye lejer velkommen.

 

Løbende opgaver:

 

·         Dionna i 58, 2, tv. Har skrevet brev til bestyrelsen om problemer med aftræk fra køkken og bad. Vi  (Thomas B.)undersøger om der evt. kan etableres mekanisk udsugning på loftet, og i den forbindelse også om der er en problematik omkring rensning af kanalerne.

·         Thomas L. har undersøgt priser på mekanisk åbning af port, som han kender fra anden forening. Prislaget ser ud til at være 25-45.000 kr. Dorte og Mai-Britt indhenter egentlige tilbud og ser på porte hvor systemet allerede er installeret.

·         Køkkenfaldstamme  i 58A th. som rykkede sig i forbindelse med indskæring til nyt afløber er blevet udbedret med skum og nye bæringer.

·         Dorte er i gang med at indhente navne til nye navneskilte i opgangene. Alle voksne kan stå på med efternavn samt forbogstaver

 

Større vedligeholdelsesopgaver

 

·         Der er sendt email/brev til all beboere med forslag til påtrængende vedligeholdelsesopgaver. Der er allerede kommet mange tilbagemeldinger. Af hensyn til vedligeholdesesplan beder vi om tilbagemeldinger senest d. 22.4

·         Der er også sendt mail/brev til alle i 58, th. og 58A, tv. Ang. Forslag/ønsker til forestående tredje etape af energirenovering. Også her er fristen 22.4 og der er fortsat mange som mangler at svare.

·         Plan for renovering af beboerkælder er under udarbejdelse af Claus og Thomas L.

·         Maler- og murreparationer der egentlig var planlagt til sidste år men kom for sent i gang er også på vedligeholdelsesplanen.

·         Der er også behov for at se på taget i forhuset for at lokalisere utætheder

·         Endelig er der en del der har problemer med punkterede termoruder

 

Generalforsamling

 

·         Vi gennemgik udkast til beretning og husorden. De sendes ud d. 23. 4

·         Generalforsamling afholdes som annonceret d. 30.4 kl. 19:30 i beboerkælderen

 

Nytårskur

 

Det bliver op til den nye bestyrelse at finde en dato for den årlige sammenkomst for foreningens medlemmer (evt. i maj/juni i forbindelse med arbejdsdag)

 

Husorden

 

Vi gennemgik og kom med forslag til ændringer til forslag til husorden udarbejdet af Mai-Britt. Vi udsender forslaget sammen med beretning og evt. indkomne forslag mandag d. 23.4

 

 

Økonomi

 

Økonomien ser fornuftig ud for det kommende år. Vi skal være opmærksom på at vi fra 2013 efterplanen skal tilbagebetale på lån optaget til energirenoveringen

 

Gårdlauget

 

Intet nyt

 

Evt.

 

Intet til evt.

 

Nyt møde d. 24/4-12 kl. 19 hos Thomas og Gudrun

 

For referatet: Thomas B