Referat af bestyrelsesmøde i Andelsforeningen Nørrebrogade 58 A-C, 7. marts 2012.

 

1.       Godkendelse af referat:   GODKENDT

2.       Godkendelse af dagsorden: GODKENDT

3.       Meddelelser:

a.       Gudrun og Thomas er rykket ind i 58 a. 1. th. Helene og Nashwan er flyttet ind i 58 C, st.tv. VELKOMMEN TIL!

b.      Køkkenfaldstamme i 58 A. tv. var revnet ved tilslutning til kloak, blev repareret hurtigt.

c.       Vi finder en ny dato ( 21. april ????? til en forårsfest m. kort arbejdsprogram før middagen).

4.       Udlejning af butik: Fremskridt i forhandlingerne med Adventistkirken om leje af butikken.

5.       Løbende opgaver:

a.       Porttelefoner giver fortsat anledning til problemer.

b.       Herreløse hængelåse i vaskekælderen er blevet klippet

6.       Generalforsamling:

Thomas laver udkast til beretning. Velkomstmappe præsenteres. Jan vil gerne afstå opgaven som internet- og hjemmesideansvarlig. De er hermed overgivet til Maibritt.

 

7.       Større arbejder:

Generel mail vedr. vedligeholdelsesarbejder – nogle andelshavere har punkterede termoruder.

 

Bestyrelsen laver rundspørge også vedr. energirenovering i midterlejligheder.

Logik laver tilbud på murerarbejde. Murermester Martin Jensen  har givet tilbud på renovering af beboerkælder.

 

8.       Regnskabsgennemgang: Regnskabet er gennemgået. Honorarer til ejendomsmægler og diverse budgetoverskridelser bemærkes. Bestyrelsen går til møde med administrator herom.

 

9.       Regninger: Ingen regninger.

 

 

10.   Eventuelt: Intet.

11.