Referat af bestyrelsesmøde i AB 58, tirsdag 9. august 2011.

 

Tilstede var Mai-Britt Metzon, Dorthe G. K., Thomas Binder og Claus Kragh, referent.

 

1.       Dagsorden godkendt

 

2.       Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt.

 

3.       Meddelelser: Der arbejdes i samarbejde med Pia Schutzmann på at skaffe finansiering til en renovering af gavlmalerierne.

 

4.       Løbende opgaver:

 

a.     Oversvømmelser ved skybrud primo juli: Butiksindehaverne Bonnie Dyrecenter og Albæk Antik blev hårdt ramt. Det samme blev vaskekælder, den lille fyrkælder i baghuset samt beboerkælderen.

 

b.      Bestyrelsen er i færd med at udrede forsikringssager og udbedring af skader. Herudover er der indkøbt tre affugtere.

c.       Kloakskaden i asfaltgården skal udbedres. Albertslund Kloakservice er kontaktet. Dorthe tjekker med administrator om sagen henhører under AB 58 eller under gårdlauget.

d.      Importøren har overtaget det store lejemål og er åbnet med succes 1. august. Velkommen til!! De sidste detaljer vedr. bl.a. ventilation ordnes.

e.      Vi skifter graffitti-fjernelsesfirma, og vi får nye knapper i samtale-anlæggene. Mai-Britt Metzon.

f.        Maler- og murerarbejde sættes i gang efter endnu en gennemgang og indhentelse af et supplerende tilbud. Thomas

g.       Dorthe har indhentet tilbud på rensning af ventilationskanaler. Vi overvejer, om vi vil opnå de ønskede forbedringer i forb. med en rensning. Dorthe og Claus udgør et hurtigarbejdende ventilationsudvalg.

5.       Energirenovering i baghuset: Der vil nu blive isoleret brystninger, gavle indvendigt og opsat radiatorer i køkkener i baghuset. Samtidig vil porten blive isoleret nedefra. Endelig skal vandrør i kælderen og på lofter udskiftes, hvilket bl.a. betyder, at håndværkerne skal have adgang til kælderrum. Det er naturligvis frivilligt, om man vil benytte sig af foreningens tilbud. Men bestyrelsen vil ikke desto mindre opfordre til, at alle tager imod det, da det både gavner husets generelle sundhedstilstand, såvel som beboernes egen komfort og varmeregning.

Arbejderne beløber sig til cirka 825.000 kr. som budgetteret, og de forventes at begynde 23. august. Inden da vil alle beboere i baghuset modtage information om projektet og besøg af bestyrelsens energirenoveringsudvalg (Thomas, Dorthe og Mai-Britt) i løbet af uge 32 og/eller 33, sådan at der kan tages hensyn til individuelle forhold. Vi bestræber os på at holde alle godt informeret om de nærmere detaljer i forbindelse med arbejdet.

8.       Eventuelt:

a.       Vi afholder arbejdsformiddag  4. september, hvor også kunstgræsbanen vil blive indviet. Forslag til arbejdsopgaver kan sendes til Claus på famkragh@hotmail.com. Dato og nærmere detaljer vedr. arrangementet følger senere.

b.      Der har været afholdt en større fest på tørreloftet i Baghuset. Selvom vi kan se charmen i at kunne holde fest i det gode lokale, bliver vi nødt til at understrege, at den slags ikke er tilladt. Dels er det sikkerhedsmæssigt ikke forsvarligt, og samtidig er høj musik til langt ud på natten til gene for de øvrige beboere. Dette betyder ikke, at man ikke – efter at have advaret sine naboer i god tid – kan afholde fester i sin egen lejlighed.