A/B Nørrebrogade 58, 58A-C

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 3 maj 20011

 

Fremmødte:  Thomas B., Jan, Thomas L., Mai-Britt, Dorte, Claus, Peter.

Referent     :  Peter

 

Dagsorden :     1.  Godkendelse af dagsorden

                         2.  Godkendelse af dagsorden fra sidste møde

                         3.  Konstituering af den nye bestyrelse

                         4.  Meddelelser

                         5.  Løbende opgaver

                         6.  Erhvervslejemålet Nørrebrogade 58, st.

                         7.  Opfølgning på generalforsamling (energirenovering, mm.)

                         8.  Gennemgang af regninger

                         9.  Eventuelt

 

Ad. 1:  Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden blev godkendt

 

Ad.  2:  Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Der forelå intet referat fra mødet den 19 april. Referatet vil blive fremskaffet.

 

Ad. 3:  Konstituering af den nye bestyrelse.

 

Den nye bestyrelse blev konstitueret som følger:

 

                        Thomas Binder      :  Formand, fyrbøderass,, nøgler, vvs.

                         Jan Hølmkjær        :  Kasserer, vvs., web., vaskekælder.

                        Mai-Britt Metzon     :  Dørtelefoner, graffiti, rengøring, it.

                        Thomas Larsen      :  Beboerlokaler, salg af lejligheder, tagterasse.

                        Dorte Kreutz           :  Glarmester, kloark, murer.

                        Claus Kragh           :  Beboerkælder.

                        Peter Rosenkrands:  Salg af lejligheder, nøgler, elektriker, referent.

 

Ad. 4:  Meddelelser.

 

Erhvervslejemål:  Skrivelse fra administrator konstaterer, at der stadig ingen tilbagemelding er fra

Louis Nielsen vedr. fejl - og mangler i deres tidligere lejemål. Foreningen vil nu selv igangsætte 

udbedringerne, igangsætningen vil ske med baggrund i fremsendt tilbud fra A/S Botica Enterprise. Vi kontakter den nye lejer Thomas Bahnsen, ( Importøren) for eventuelle tillempninger.

 

Rundvisning:  Foreningen har -  gennem ABF. - modtaget en invitation til rundvisning på den nye 490 m2 store taghave, Birkegade nr. 4-6  Rundvisningen finder sted onsdag den 15 juni kl. 17.00. Tilmelding skal  ske senest den 1 juni  til Thomas Binder. (Se i øvrigt opslag)

 

Nøgle til renoveringsselskab:  Det "nye renoveringsselskab", efterlyser nøgle til gitterport. Thomas

kontakter gårdlauget.

 

Ad. 5:  Løbende opgaver.

 

Ødelagt Bagdør i B.:  Mai-Britt kontakter Frode Rasmussen for udbedring. Det bliver muligvis nødvendigt med støttende opmuring  omkring karrmen. Mai-Britt underretter Peter.

Lakering af bagtrappe:  Bagtrappe i baghuset skal lakeres, Peter kontakter nyt malerfirma i forbindelse med udbedring af lejemålet Louis Nielsen.

 

Graffiti: Grundet nuværende graffitifirmas manglende mulighed for afskærmning af dørtelefonanlæg, ønsker vi at skifte til nyt firma - med bedre service. Mai-Britt undersøger.

 

Skorstensfejer:  Dorte har undersøgt grunden til fortsat rensning af skorstene. Årsagen er, at sålænge de ikke er afmeldt, fortsætter ordningen. Dorte undersøger mulige konsekvenser, også med hensyn til til evt.lovliggørelse af udtræk fra køkken.

 

Ad. 6:  Erhvervslejemålet

 

Ad. 7:  Opfølgning på generalforsamling - energirenovering mm.

 

Energirenovering baghus:  Det har vist sig, at der er store individuelle forskelle på tykkelsen af  brystningernes hulrum. Usikkerheden omkring arkitekturen, bestyrker bestyrelsen i beslutningen om, at alliere sig med en sagkyndig til en gennemgang af alle berørte lejligheder.

Prioriteten er stadig den samme: Brøstninger, køkkenradiatorer, ydervægge og portrum.

 

Vedtægter:   Efter nylig vedtagelse af ændringer i vedtægterne, vil der nu blive foretaget en gennemskrivning til opdatering af samme. Vedtægterne vil herefter blive lagt ud på hjemmesiden.

 

Tv-signal:  Der er blevet målt et svagt indgangssignal fra fordelerboks, til specielt nye tv-skærme.

Jan, Peter og Mai-Britt undersøger ved udbyder.

 

E-mail:  Som opfølgning fra generalforsamling, vil vi forsøge at sende bla.a referater ud til foreningens medlemmer via e-mail. Thomas indsamler mail-adresser.

 

Ad. 8:  Gennemgang af regninger.

 

Der var ingen regninger til underskrift.

 

Ad. 9:  Eventuelt.

 

Der var ingen punkter under aktuelt.  

 

 

 

Næste møde finder sted hos Claus, den 14 juni  kl. 19.00.