Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. november 2010

 

Fremmødte: Tomas B., Thomas, Dorte, Peter, Jan, Mai-Britt og Morten

 

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

·         Et af foreningens tre ehvervslejemål, brillebutikken Louis Nielsen, har opsagt deres lejemål med virkning fra 1. februar 2011. Vi er gået i gang med at lede efter en ny lejer med bistand af La Cour & Lykke.

·         Andelen 58B st tv bliver sat til salg i de kommende uger.

·         Der er opsat opslagstavle i 58.

·         Thomas og Lotte har rengjort tørreloftet i 58A.

·         Tagterrassen er blevet olieret.

 

4.       Status fra radiatorprojekt

Projektet er så godt som færdigt. Prisen lander på omkring DKK 1 million. Det overvejes, om der skal evalueres skriftligt på projektet, før vi går i gang med baghuset næste år. (Thomas/Dorte)

 

Vi afventer stadig nye målere fra Brunata til de nye radiatorer.

 

5.       Løbende opgaver

Porttelefon: Der kommer en elektriker ud og kigger på det.

Dørpumper til loftet: Mai-Britt igangsætter.

Rensning af nedløbsrør ved Albek Antik: Tagrender ved tagterasse er renset, vi skal overveje at få renset de øvrige

Hovedrengøring af trapper i forhus: Mai-Britt har bedt vores trappevasker om at sørge for at rengøre opgangen i 58A.

Maleren: Det er uvist hvor langt maleren er nået med de få hængepartier. Arbejdet med at fjerne maling på den våde mur i kælderen er løbet ind i nogle problemer, men muren kan nu godt ånde.(Peter)

Problemer med fugt i væg mod port i 58B: Foreningen påtager sig betalingen af afrensning og maling af væg, da det er vurderet, af problemet skyldes opstigende fugt fra kælderen. Andelshaver (som var sat uden for døren under diskussionen og ikke havde indflydelse på udfaldet) skal selv betale for maling og opsættelse af fodpanel, når muren på et tidspunkt er tør.

Det påhviler de enkelte beboere selv at undgå og evt. udbedre angreb af skimmelsvamp der skyldes fugt i lejlighederne

Tjekliste til brug ved strømafbrydelser og lignende: På baggrund af strømafbrydelse for nylig har vi brug for at have retningslinjer for hvad der skal gøres ved forskellige typer nedbrud. (Jan og Thomas)

 

Besigtigelse af butikken hos Louis Nielsen: Thomas, Peter og Morten besøger butikken, mens den stadig er beboet, samt når butikken er fraflyttet.

 

6.       Gennemgang af hus med henblik på vedligeholdelse:  

Thomas, Thomas B. og Morten har gennemgået huset, kælder, lofter m.v. en søndag for at undersøge, hvilken stand huset pt. har. Overordnet set er huset i fin stand. Der skal bruges en murer til huller m.v., men det kan klares over et par dage.

 

Det blev foreslået at finde de opgaver fra oversigten af gennemgangen der kræver fagfolk, og de opgaver, som foreningen selv kan klare på en arbejdsdag. (Mai-Britt).

 

Alt VVS-arbejde som kun indebærer små justeringer (eksempelvis pres på stift m.v. for at bedre varmen) skal andelshavere selv først prøve at udbedre.

 

Aftrækningskanaler m.v.

Dorte og Daniel får mados med videre ned i deres køkken fra aftrækningskanalen. Dorte foreslår at få renset aftrækningskanalen med hjælp af en skorstensfejer.

Dorte undersøger prisen for en sådan rensning og hans faglige input mht om det vil afhjælpe problemet.

Samtidig undersøger Dorte hvad skorstensfejeren laver på sine årlige besøg i foreningen.

 

7.       Økonomi:

Thomas B. har fået indhentet et ’kasseudtræk’ fra administrator og dette blev gennemgået. Til næste gang beder vi administrator om mere gennemskuelige tal. (Thomas B.)

 

8.       Gennemgang af regninger.

 

Eventuelt:

Dørene i hoveddøren i 58 og 58A mangler at få justeret dørpumpen. (Peter)

 

Næste møde torsdag d. 9. december kl. 19 hos Thomas B.

 

 

 

 

Referent/Morten