Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. september 2010

 

Fremmødte: Tomas B., Dorte, Peter, Jan, Mai-Britt og Morten

Afbud: Thomas

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

Ingen meddelelser.

 

4.       Status fra radiatorprojekt

 

Projektet er næsten færdigt. Tømreren er gået i gang med at lave vinduesplader og vvs-arbejdet foregår nu pt. på loftet over 58A. Jan er bekymret over indstillinger i kælderen som han og Thomas vil gennemgå. Projektet bliver endeligt overdraget onsdag d. 20. oktober 2010.

 

Det skal overvejes om man i baghuset til næste år kan nøjes med at tage vinduespladerne af og sprøjte papiruld ind i de bestående brystninger.

 

5.       Løbende opgaver

Reparation af køkkendør i 58B: Døren er nu repareret.

Porttelefon: Denne var midlertidigt ude af drift d. 27. september men virker nu igen.

Reparation af dør i beboerlokalet: Denne er nu repareret.

Dørpumper til loftet: Mai-Britt tager igangsætter, når håndværkerne er færdige i huset. 

Kloakudbedring: Denne er nu foretaget.

 Rensning af nedløbsrør ved Albek Antik: Dorte har fået Haugård til at foretage rensning af nedløbsrøret men de mener det vil være et tilbagevendende problem. Dorte undersøger hvorfor.

Linoleum på trappen i 58A: De er nu færdige men mangler at male det sidste.  Da håndværkerne nu er færdige med at slibe m.v. vil det være fint om der kan blive gjort rent på opgangene, så vi kan se status på projekt. Evt. mangler m.v. Peter taler med håndværkerne samt Bent. 

Maleren kommer igen: Maleren afventer blot at de øvrige håndværkere er færdige før han stiller op til en gennemgang.

Gennemgang af huset, specielt kælder: Bestyrelsen gennemgår huset søndag d. 17. oktober kl. 1400.

Problemer med fugt i væg mod port i 58B:

I forbindelse med vurderingsmandens gennemgang af 58B, st. tv, blev der fundet skimmelsvamp i soveværelset på væggen mod porten, og en fugtmåler viste at såvel paneler som gulv var langt mere fugtige end de bør være.

Efterfølgende har vi fredag d. 24 september haft besøg af Svampelaboratoriet, der har gennemgået de 4 stuelejligheder i 58B og C samt kælderen. Her blev der ikke fundet fugt og skimmel i samme omfang i de øvrige lejligheder. Konsulenten vurderer, at der er meget fugt i hele den mur der også er skaldet af i beboerlokalet og at fugtskaderne i 58B st. tv. sandsynligvis skyldes optrængende fugt fra denne mur.

Konsulenten foreslår en mere grundig måling af fugtighed i denne ene mur ved placering af trædyvler i mur med 50 cm's mellemrum til og med stuen til venstre i 58B. Dette vil bla. vise hvor stort behovet for udtørring af muren er. Som mulig årsag nævner konsulenten, at en sådan skade kan skyldes et ubrugt/ defekt kloakrør der samler vand under port

Dorte/Morten undersøger evt. tegninger for gamle rør under muren.

 Peter beder maleren om at gå i gang med at rense væggen i kælderen.

Der vil senere blive taget stilling til om udbedring af skaden i 58B st. tv. skal betales af foreningen (afhængig bl.a. af om den skyldes opstigende fugt fra mur)

 Forslag om revision af vedtægter:

 

De forslag til ændringer af vedtægter som administrator har udarbejdet blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at forelægge ændringerne af vedtægterne på næste generalforsamling.

 

6.       Gennemgang af regnskab og budget:

 

Ingen bemærkninger.

Et lånetilbud vedrørende omlægning af foreningens lån blev gennemgået og det blev besluttet at foretage låneomlægningen.

 

7.       Nyt fra gårdlauget:

Intet.

 

8.       Gennemgang af regninger.

 

Eventuelt:

Dorte har et problem med sin aftrækningskanal i køkkenet og vil undersøge nærmere om regler på området til næste møde.

 

Næste møde torsdag d. 4. november  kl. 1930 hos Dorte

 

 

 

 

Referent/Morten