Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. august 2010

 

Fremmødte: Thomas B., Dorte, Peter, Thomas og Morten

Afbud: Jan

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

 

Gæld i det gamle erhvervslejemål: Nannas Tøj er løbende ved at afvikle deres gæld.

 

Forrentning af indestående på konto: Administrator har anbefalet at vi lader den endnu ubrugte del af det indhentede lån stå på en bankkonto i stedet for at købe obligationer.

 

Overmaling af graffiti (Selvfed Provins): Det mangler stadig at blive overmalet, men det er ikke glemt.

 

Rotter i gården: Der er observeret rotter i gården og dette er rapporteret til Københavns Kommune. 

 

Nedfaldet teglsten i gården: Der er faldet en teglsten ned fra  muren mod Møllegade, fordi legende børn har brugt den lave del af muren til at ’sætte fra’ på for at komme op på containeren. Thomas L bringer dette videre til gårdlauget.

 

Råd i badeværelsesvindue: Der er fundet råd i et enkelt badeværelsesvindue i forhuset og det kan være fint at sikre at ens badeværelsesvindue er i god stand.

 

Ting på loftsrummene: Der står stadig ting og flyder på loftsrummene i ’fællesarealerne’ og disse ting skal fjernes.

 

4.       Status fra radiatorprojekt

 

Projektet er grundet udfordringen med stig-strengene nu sat til at blive færdigt d. 1. oktober.

Der bliver i de to kommende uger gennemgået og udbedret mangler . Fra sidst i uge 37 påbegynder entrepenøren udskiftning af brugsvandsrør. Beboere der har vandrør gennem deres pulterrum i forhuset skal være opmærksomme på at skabe plads og beskytte ting der ikke kan tåle vandstænk og lignende inden håndværkerne går i gang.  Der vil blive sat varme på varmeanlægget sidst i uge 37.

 

5.       Løbende opgaver

Reparation af køkkendør i 58B: Mai-Britt har forgæves prøvet at få vores faste tømrer ud til os. Nu tager hun mere håndfast fat i ham. Hvis ikke han tager opgaven snarest, så finder Mai-Britt en anden tømrer.

Reparation af dør i beboerlokalet: Dorte har snakket med Noah om han ville ordne døren til fællesrummet, så den kan blive aflåst igen.

Dørpumper til loftet: Mai-Britt har fået oplyst prisen på dørpumper til loftsrummene. Det koster DKK 1.200 plus montage. Det blev besluttet at sætte en dørpumpe på døren fra 58A ind mod tagterrassen, når vores håndværkere er færdige i huset.

Kloakudbedring: De starter opgaven op.

 Rensning af nedløbsrør ved Albek Antik: Dorte har ringet efter en håndværker til opgaven.

Linoleum på trappen i 58A: Der har været forskellige små bump på vejen, men nu truer de med at være færdige i slutningen af uge 35. Peter har kort snor i dem.

Maleren kommer igen: Hvis der er nogle der har hængepartier med maleren i 58 og 58A så hiv fat i Peter. Dorte og Mai-Britt viser Peter de ’helligdage’ de er kede af i nr. 58.

Oversigt over loftsrum: Dorte runddelte en komplet oversigt over fordelingen af loftsrum i forhuset.  Der er ikke nogen andelshaver der har mere end to.

Albek Antik – udstiling af varer på gaden: Thomas B. har snakket med indehaver om dette.

Gennemgang af huset, specielt kælder: Thomas B. forslog at bestyrelsen foretog en gennemgang af foreningen, når håndværksarbejdet er afsluttet. En søndag i oktober drager bestyrelsen ud og kigger på kælder, trapper m.v. for at danne sig et overblik over de kommende vedligeholdelsesopgaver.

6.       Forslag om revision af vedtægter: Det blev besluttet at bede administrator udsætte vores vedtægter for et eftersyn, så vedtægterne er tidssvarende og mindre mulige for fejlfortolkninger. Arbejdet igangsættes og vedtægtsændringerne skal så vedtages på den næste ordinære generalforsamling. Her overvejes det at få indføjet, at radiatorer er en del af det fælles i foreningen, så enkelte andelshavere ikke selv kan afmontere radiatorer.

 

7.       Nyt fra gårdlauget: Intet.

 

8.       Gennemgang af regninger.

 

Eventuelt:

Thomas B. runddelte et print af et ’kassudtræk’ over vores løbende udgifter. Disse sider gennemgår vi på næste møde.

 

Næste møde onsdag d. 29. september kl. 19 hos Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent/Morten