Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 10. maj 2010

Fremmødte: Thomas B., Dorte, Jan, Mai-britt, Peter, Thomas og Morten

Afbud:  Ingen

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Konstituering af bestyrelse

Mai-Britt fortsætter som næstformand, morten som fast referent og Jan som kasserer.

 

Mai-Britt og Dorte deler Leos opgaver med ’Dørskilte, dørklokkeskilte, navneskilte’.

Thomas vil gerne hjælpe til på terrassen samt beboerlokalet.

Thomas B. supplerer Jan med fyrkælderen.

 

3.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt evt. kommentarer til referat fra generalforsamling

Godkendt. Morten sender det endelige referat fra generalforsamlingen til Linda hos administrator.

 

4.       Meddelelser

 

Internet:

Der har været problemer med internettet søndag d. 9. maj og mandag d. 10. maj. Det kan meget vel være en andelshaver der har installeret en router uden at vide hvordan det gøres korrekt.

 

Mai-Britt og Jan hænger opslag op i opgangene vedrørende dette.

 

Dørtelefoner/emailadresser:

Der er runddelt en seddel hvor alle andelshavere kan informere om problemer med dørtelefonen samt oplyse om deres emailadresse til Thomas.

                                                         

Betaling for affald:

Dorte har prøvet at undersøge den mystiske post vedr. affaldssortering i regnskabet for 2009. Hun fortsætter sin gennemgang.

 

Rod i opgang 58:

Der har været en klage over rod i opgang 58.

 

Salg af andel:

Salget i 58B er ved at være nået i mål. Thomas B. og Thomas vil gerne hilse på og byde velkommen

officielt på vegne af bestyrelsen, når de nye andelshavere flytter ind.

 

5         Realisering af ny vedligeholdelsesplan

Der er nu kommet en endelig rapport fra Myllin Consult. Thomas B., Jan og Dorte holdt møde med firmaet mandag d. 10. maj.

Der var diskussion af projektets etaper.

Thomas, Thomas B., Dorte og Jan er udpeget som lille styringsgruppe, der holder den kommende varmeingeniør i ørerne.  Styringsgruppen sørger for at søsætte projektet inden for den næste uges tid.

Det betyder at de vælger den varmeingeniør som udarbejder de forskellige kravs-specifikationer og som gennem projektet står som overordnet projektleder på sagen.

6.       Løbende opgaver

Linoleum i 58B:

Peter har indhentet to forskellige tilbud på nyt linoleum og igangsætter arbejdet baseret på det billigste tilbud.

Dørtelefoner:

Problemet med dørtelefonerne er tæt knyttet med porten, der ikke virker. Peter får Mejlshede samt en snedker ud til porten. Der er forsinkelser i systemet som gør det lidt svært at beherske. Når porten virker, kommer der nye opslag op angående de problemer der er med dørtelefonerne de enkelte steder.  (Peter står for porten, Mai-Britt for opslagene).

Skilt hos den nye lejer:

Marskandiser-butikken har spurgt, om de må bruge granitten til højre for butikken frem for den venstre til at sætte et skilt op. Det får de lov til. 

Rum til ting:

 

Mai-Britt efterlyste et rum til at placere diverse genstande fra bestyrelsesarbejdet. Jan ligger inde med nøgle til flere forskellige rum i kælderen som måske kan anvendes.

 

 

 Næste møde afholdes hos Thomas torsdag d. 3. juni 2010 kl. 19:00.

 

Referent/Morten