Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. marts 2010

Fremmødte: Thomas, Dorte, Jan, Morten, Mai-britt

Afbud: Leo

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

Døren i nr. 58 ud mod gaden er gået i stykker, men er blevet ordnet for privat forsikring.

Vi får et afslag på DKK 1.000 på vores servicekontrakt med Saniva næste gang den skal betales grundet det lidt absurde forløb med reparationen på tørretumblerne og det beløb vi gik glip af i de to måneder møntindkastet var i udu på maskinerne.

 

4.       Regnskab og Budgetstatus

Gennemgang af udkast.

Thomas meddelte at Nanas tøj ikke har betalt de lovede afdrag og ej heller mødte op til møde på Bjarne Johnsens kontor som aftalt. Administrator undersøger nu muligheden for at køre en inkasso-sag.

 

Der er møde med Bjarne Johnsen onsdag d. 17. marts til gennemgang af regnskabet for sidste år, hvor alle fra bestyrelsen vil prøve at møde op.

 

5         Vedligeholdelsesplan for 2010

Der indhentes tilbud på

Maling af vinduer (Peter)

Nyt linoleum i 58B (Peter)

Vandrør (Jan/Thomas)

Maling af gadefacade (Peter)

 

Varmeingeniør John Myllin vil gå i gang med at sin opgave snarest.

 

6         Status på aktuelle opgaver

Porttelefoner:

Alt er nu i orden.

Maling af trappeopgange:

Der var overdragelsesforretning torsdag d. 25. februar. Pengene er betalt.

 

Oversigt over fordeling af loftsrum:

Oversigten er lavet og den bliver mailet rundt til bestyrelsen.

 

Postkasser:

De er opsat. Lågerne skal skiftes i 58 A, da etage angivningen er forkert. Der er opsat en seddel i opgangen for indsamling af postkassenøgler. Der mangler stadig to sæt nøgler før lågerne kan udskiftes, så der ikke står ’stue’ for ’1. sal’.

 Thomas vil pille postkasserne ned i porten. (Peter vil male efter.)

 

 Viceværtsfunktionen:

Fungerer tilfredsstillende.

 

Kloak/Kloakservice:

Vi går videre med projektet, når økonomien er til det.

 

Faldstammeafregning:

Disse er nu udarbejdet og vil blive udsendt pr. 1. april.  

 

Bredbånd (Internettet):   

Bredbåndet kører. Jan snakker med Kurt, om der kan uddrages en morale angående opsætning af routere som kan blive nedskrevet og runddelt i foreningen. Claus Kragh har tilbudt at agere ’skriverkarl’ på den opgave.

 

7         Indkaldelse til generalforsamling

Thomas aftaler nærmere med administrator angående mulig dato som sandsynligvis bliver i april.

 

8         Mulig inddragelse af fællesareal til bolig

Andelshaver har skriftligt forespurgt om det vil være muligt at inddrage tørreloft og loftsrum til brug for udvidelse af lejlighed.  Vi taler nærmere om dette punkt på næste møde.  Thomas drøfter det med administrator så andelshaver kan skære forslaget til.

 

9         Nyt fra gårdlauget

Intet.

 

10     Gennemgang af regninger

Eventuelt

Intet.

Næste møde aftales hos Bjarne Johnsen d. 17. marts.

Referent/Morten