Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 26 januar

Fremmødte: Thomas, Dorte, Jan, Morten

Afbud: Leo, Mai-britt

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

 

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

3.       Meddelelser

Parly: Har klaget til Peter over, at hans navn ikke står på dørtelefonerne. (Leo)

 

Tørretumbler: Den tørrer gratis i øjeblikket og der er lidt ventetid med at få fat i reservedelene til møntindkastet. (Morten)

 

4.       Budgetstatus

Finanserne er i bund. Bjarne Johnsen har lånt foreningen DKK 100.000. Det gamle erhvervslejemål har stadig ikke betalt noget af det de skylder, men de har været til møde med administrator i ugens løb. Der er stadig et udestående på DKK 80.000. Der tales med Bjarne Johnsen om det videre forløb.(Thomas)  

Der er møde hos administrator ultimo marts vedrørende årets regnskab. Til næste bestyrelsesmøde holdes de kommende vedligeholdelsesplaner op mod foreningens økonomi.

 

5.       Udlejning

Vi har fået et nyt erhvervslejemål ’Antik forretning’. De overtager 15. februar og åbner 1. marts 2010. Kontrakten er skrevet under.

 

6.       Status på aktuelle opgaver

Porttelefoner:

Der mangler endnu nogle få udeståender.

Maling af trappeopgange:

Opfølgningsarbejdet med de udeståender der har været i baghuset samt i nr. 58 er nu klaret. Farverne er valgt i 58A.

 

Oversigt over fordeling af loftsrum:

Opgaven er blevet nedprioriteret. Der er styr på alle informationer, men de er endnu ikke blevet skrevet ned. Listen er endeligt udarbejdet til næste møde.

 

 

Postkasser:

De er på vej.

 

 Viceværtsfunktionen:

Punktet skydes til næste møde, da Mai-Britt ikke er til stede.

 

Kloak/Kloakservice:

Der er kommet et tilbud fra Køster, efter de havde filmet vores kloaksystem med pris for udbedring af huller i vores kloakker. Dette arbejdes skydes til foråret.

 

Faldstammeafregning:

Disse er nu udarbejdet og vil blive udsendt snarest.

 

Bredbånd (Internettet):   

Foreningens internet har ligget brak i store dele af uge 3. Det er uvist hvad dette skyldes. Det kan have noget at gøre med andelshavere der downloader film, musik m.v. og det kan tænkes at netværkets kapacitet forbedres, hvis folk gør dette om natten frem for i dagtimerne. Der er indhentet et tilbud på en mere avanceret forbindelse.

 

7         Salg af lejlighed i 58B 2. tv.

Der har været interesserede købere, men der var ikke nogen, der bed på inden for salgsperioden. Sælger står nu selv for salget på det frie marked.

 

8         Oprydning på opgange/loftsrum i hovedhuset

De omdelte sedler har gjort sit, og pt. er alt fint, eller så tæt på det optimale, som kan lade sig gøre.

 

9         Langsigtede opgaver i foreningen

Der er endnu ikke endeligt igangsat gennemgang af varmesystemet. Der er problemer med at få endelig kontakt med John Myllin. Til næste møde udarbejdes en oversigt over kendte udfordringer på vedligeholdelsesplanen. Det skal være det gennemgående tema for dette møde. (Jan & Thomas)

 

10     Nyt fra gårdlauget

Intet nyt. Dorte og Thomas følger op over for Gårdlauget.

 

11     Nytårskur. Der er 27 tilmeldte voksne samt 12 tilmeldte børn i alderen 5-10 år til Nytårskuren. Maden leveres fra SharkHouse. Bestyrelsen byder også på velkomstdrinken.

 

 

 

12     Gennemgang af regninger.

Eventuelt

Intet.

 

Næste møde hos Thomas tirsdag d. 2. marts kl. 19:30

 

 

 

 

Referent/Morten