Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober

Fremmødte: Thomas, Dorte, Peter, Jan, Morten

Afbud: Mai-Britt, Leo,

 

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

3.       Meddelelser

·         Udvidelse af lejemål op til loftet: En andelshaver har spurgt til reglerne for udvidelse af lejemål op gennem loftet og inddragelse af fællesareal til bolig. Det er muligt, men er noget der i givet fald vedtages på en generalforsamling. Andelshaver får det mere detaljerede svar med de nærmere økonomiske og praktiske bemærkninger som blandt andet indebærer at man sædvanligvis betaler ½ andelspris for de uapterede rum og i nogle tilfælde også ½ husleje. Det sidste dog oftest for foreninger med en højere husleje end vi har.

 

4.       Budgetstatus

Vi har ikke fået det løbende kasseudtog, grundet sygdom i administrationen. Butikken ’Nannas Tøj’ er fraflyttet foreningen med en gæld, som de vil afdrage over det næste år. Bestyrelsen besluttede at gå i nærmere dialog med en mulig ny lejer. Thomas står for kontakten til administrationen.

 

5.       Status på aktuelle opgaver

Porttelefoner: Det kniber med at få elektrikeren til at komme ud og ordne de sidste hængepartier. Der er både problemer med nogle ekstraapparater i Hovedhuset samt flere andelshavere der ikke kan åbne fra deres lejligheder. Elektrikeren har lovet at komme ud og vi afventer. (Mai-Britt)

Farvevalg/Maling af trappeopgange: Maleren er gået i gang med at male i Hovedhuset uden at have overdraget Baghuset endeligt. Farvevalget i nr. 58 i Hovedhuset er ikke endeligt besluttet. 58A har endnu ikke sat farveprøver op, men er ved at indsnævre heatet med farver.

Oversigt over fordeling af loftsrum: Peter er i færd med at udarbejde en samlet liste over fordelingen af loftsrum i Hovedhuset, og vil snarest sende den rundt til bestyrelsen. Der er stadig for mange ting placeret på fællesarealer i Hovedhuset.

Murerarbejdet med dyrehandlerens lyskasse: Arbejdet er overstået og lejeren er glad.

Postkasser: Der er endnu ikke bestilt postkasser, men der afgives nu en bestilling selv om farvevalget endnu ikke er truffet, da vi afventer farvevalget i Hovedhuset.(Mai-Britt)

Viceværtsfunktionen: Viceværten skal komme to gange ugentligt. Det blev besluttet at indføre den gamle skik med ’indskrivning’ på en seddel, så han kan dokumentere sit arbejde. Thomas snakker med Mai-Britt om det.

Kloak/Kloakservice: Rapporten fra juni er nu afleveret, og de anbefaler tre ting der skal udbedres, hvilket vi vil igangsætte. Der indhentes tilbud før arbejdet igangsættes. (Dorte)

Faldstammeafregning: Anne-Mette vender tilbage med en melding snarest.

Automatikken til centralvarmeanlægget: Det er røget, men Jan har styr på det og det bliver lavet snarest.

 

6.       Salg af lejlighed

Helen Andersen, 58B 2. tv er bortgået, og hendes søn har kontaktet Thomas og efterfølgende Peter i forbindelse med det kommende salg. Der kommer en vurderingsmand tirsdag d. 27. oktober kl. 9.30. (Peter/Morten)

 

7.       Langsigtede opgaver i foreningen

Dorte og Thomas har arrangeret et møde med varmekonsulent i Dortes lejlighed tirsdag d. 27. oktober kl. 20. Han kommer en time tidligere, så han kort har mulighed for at snakke med Dorte og Thomas. Alle i foreningen er velkomne, men det er kun de kulde-berørte andelshavere i Hovedhuset der har fået en indbydelse.

 

8.       Nyt fra gårdlauget.

Grundet sygdom udskydes orienteringen til næste gang.

 

9.       Gennemgang af regninger.

Eventuelt

Der er tale om at holde ’Nytårskur’ for foreningen i januar 2010. Der tales nærmere om dette til næste møde.

 

Næste møde onsdag d. 25. november hos Morten.

 

 

 

 

 

 

Referent/Morten