Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. september

Fremmødte: Thomas, Dorte, Jan, Peter, Morten

Afbud: Leo, Mai-Britt

 

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

3.       Meddelelser

·         Salg: Der er enighed mellem sælger/køber 58C 2. th. og lejligheden er nu endeligt overdraget.

·         Loftsrum: Der er andelshavere der mangler loftsrum og enkelte som har ’ledige’ ekstra, som de har fået via udlodningen år tilbage. Disse overskydende kan man dog ikke overdrage, hvis man ikke har brug for dem, da de skal udloddes igen i foreningen blandt alle interesserede andelshavere i forhuset.  Listen over loftsrum og ejerforholdene opdateres til næste møde. (Peter)

·         Kloakservice: Dorte har stadig ikke hørt noget fra dem.

·         Kloak: Thomas, 58 1. th. har haft kloakservice ude en søndag, da der stod vand i hans køkkenvask. Afventer regningen for arbejdet.

·         Viceværtsfunktionen kommer på næste bestyrelsesmøde.

4.       Budgetstatus

De løbende udgifter ser fornuftige ud. Vi er indenfor budget.

5.       Status på aktuelle opgaver

·         Porttelefoner: Projektet er færdigt. Der er enkelte andelshavere, der har problemer med telefonerne, og der hænges en seddel op i hver opgang med orientering om, hvem man kan melde eventuelle fejl til. (Morten)

·         Farvevalg: Der er farveprøver i 58C. Farveprøverne i 58 og 58A afventer at heatet bliver indsnævret lidt.

·         Udvidet PHFI relæ hos lejerne: Klaret

·         Murerarbejde hos dyrehandleren: Der er indhentet et tilbud der ser godt ud, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt. (Peter)

·         Postkasser: Der er indhentet et andet tilbud fra Edenpak på, som bestyrelsen har valgt at gå videre med.  (Mai-Britt/Leo) Placeringen af postkasserne er som tidligere besluttet:(58. Stående postkasser til højre indenfor indgangsdøren samlet i en ø (4 i bredden x 2 i højden). 58A: Dybe/liggende samlet på reposen (2 i bredden * 4 i højden). 58 B/C: Dybe/liggende under trappen. 8 stk. i 58B/9 stk. i 58C. (2 i bredden * 4 el. 5 i højden).

·         4oov opgangsstreng i 58A: I orden.

·         Faldstammeafregning: Anne-Mette vender tilbage med en melding snarest.

 

6.       Langsigtede opgaver i foreningen

Status fra Thomas og Dorte mht deres spørgeskemaundersøgelse. Det undersøges ,om der kan komme en konsulent fra Mylliin Energi Consult Aps og holde et oplæg hos Dorte/Daniel inden næste bestyrelsesmøde hvor alle interesserede i specielt forhuset bydes med. (Thomas/Dorte)

7.       Nyt fra Gårdlauget.

Der er kommet penge retur fra konkursboet. Dorte og Thomas har snakket med Pontus vedrørende nyt cykelskur.

8.       Gennemgang af regninger

9.       Evt:

Der skal følges op på lejeren (Nanas Tøj), der har sagt sit lejemål op og skal flytte ud pr. 30. september. Uafklaret om der er nye lejere på bedding og der skal tages kontakt til administrator.  (Thomas)

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober hos Thomas med mødestart kl. 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent/Morten