Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. august

Fremmødte: Thomas, Dorte, Mai-Britt, Peter, Jan og Morten

Afbud: Leo

 

1.       Godkendelse af Dagsordenen:

Godkendt

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Godkendt

3.       Meddelelser:

·         Thomas har været inde og hilse på administrator, Bjarne Johnsen, og fik udleveret en status på foreningens økonomi. Let læselig oversigt over udlæg som hidtil er bogført, for at vi har et overblik over, om vi er på budget i forhold til regnskabet. Det er aftalt at vi får en lignende før hvert bestyrelsesmøde.

·         Der er uenighed mellem sælger/køber 58C 2. th. om lejligheden formelt er overdraget. Dette har administrator meddelt indtil videre betragtes som en sag de to parter imellem. Bestyrelsen følger op på salget (Peter).

·         Bestyrelsesansvarsforsikring: Denne er nu udvidet til at dække over 5 personer.

·         Thomas 58, 1. Tv har forespurgt efter information angående skorstenen/kaminerne. Anne Mette ligger inde med informationen

·         Mai-Britt er blevet forespurgt af en konversator-studerende vedrørende information om vedligeholdelsesarbejdet af gavlmaleriet i gården

·         Kloakservice: De har været og fotografere nogle af kloakkerne samt spule i juni, men vi har endnu ikke hørt fra dem med en rapport.

 

 

Status på aktuelle opgaver:

Porttelefoner: Montøren har endnu ikke, trods hektisk indsat fra Mai-Britt, meldt endeligt tilbage om  hvornår han kan igangsætte arbejdet.

Farvevalg/Maling af trappeopgangene:  Der er udvalgt flere farveprøver som nu skal op i opgangene i 58 samt 58A. Malerne går i gang med at forberede maleopgaven (vaske ned o.s.v) senest d. 1. september og senest den dato vil der være farveprøver i begge opgange. Hvis man som andelshaver i 58 har en holdning til farverne, så kan man henvende sig til Dorte, 58A til Peter.

Når farverne er oppe, giver Peter/Dorte besked til bestyrelsen som også går rundt og kigger før der tages beslutning om det endelige farvevalg.

 

Udvidet PHFI relæ hos lejere: Lejerne har ikke været hjemme, så Peter er gået forgæves. Mai-Britt sørger for elektrikerlås til elskabet i nr. 58, og Jan vil også gerne have en kopi af en nøgle.

Dyrehandleren: Thomas og Morten har besøgt dyrehandleren for at hilse på fra den nye bestyrelse samt undersøge om de er glade og tilfredse. Der skal skaffes en murer, der kan lukke lysskakten helt af ud foran butikken og sætte ’svanerør’ op. Foreningens murer er flyttet, så Dorte finder en ny.

Postkasser:

Foreningen skal have postkasser op inden udgangen af året og følgende placering blev besluttet af bestyrelsen:

58: Stående postkasser til højre indenfor indgangsdøren samlet i en ø med 4 x 2.

58A: Dybe/liggende samlet på reposen.

58B/C: Dybe/liggende under trappen. 8 stk. i 58B/9 stk. i 58C

Leo kontakter Postopak og bede dem komme med en stående/liggende model i hvid, og informerer efterfølgende bestyrelsen om hvornår de kommer, gerne sen eftermiddag, så så mange som muligt kan kigge med.

4ooV opgangsstreng: I 58A er strengen ikke ført op i højre side. Det kan trækkes op og føres ind på tavlen for max DKK 15.000 i alt. Efterfølgende skal der så for de andelshavere der har interesse i det installeres stærkstrømstavler hvilket kan gøres for ca. DKK 3.500. Højre streng føres nu igennem og andelshaverne kontaktes af Peter for at høre om de i den forbindelse vil have en stærkstrømstavle tilsluttet med det samme. Peter kontakter elektrikeren og sætter opgaven i gang.

Faldstammeafregning: Denne opgave hænger stadig. Thomas snakker med Anne Mette.

Blikkenslager: Thomas rykker blikkenslageren som endnu mangler at udføre nogle opgaver.

Vaskekælderen: Thomas vil gerne have en murer-vurdering af muren i vaskekælderen og evt. have den klaret samtidig med lyskassen udenfor dyrehandleren.

 

Langsigtede opgaver i foreningen:

Varme/fugtproblemer:

Thomas og Dorte har lavet en liste simple ensartede spørgsmål, som de vil stille de andelshavere der har en del af bagvandten i deres lejligheder. Spørgsmålene skal rettes lidt til, men de vil prøve at sætte opgaven i gang og rapportere resultatet af deres spørgeskemaundersøgelse til næste bestyrelsesmøde.

 

EVT:

·         Låsesmeden har skiftet dørhåndtaget på tagterrassen men der er visse problemer med den. Han kigger ud igen.

·         Der er kommet en klage over en andelshaver som bruger fællesarealer til opmagasinering af private ejendele. Peter snakker med vedkommende og giver en frist til den 15. september hvor tingene skal være fjernet.

Generelt er der i øvrigt for meget skrammel i gange, lofter m.v. Specielt er der for meget rod i 58 under trappen, og bestyrelsen henstiller til, at de ansvarlige snarest rydder op.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 22. september med mødestart kl. 19:30 hos Peter.

Referent

/Morten