Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. juni

Fremmødte: Thomas, Dorte, Mai-Britt, Peter, Jan og Morten

Afbud: Leo

 

1.       Godkendelse af Dagsordenen:

Godkendt

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Godkendt

3.       Meddelelser:

·         Bestyrelsesansvarsforsikring: Det har vi, men den er kun til maks. fem personer. Administrator er ved at få det ændret til vores nuværende mandtal på syv personer.

·         Porten: Ledninger skiftet, hærværk på porten en nat over weekenden.

·         Dyrehandleren/kloak: Dyrehandleren har kontaktet Dorte for at få udbedret lyskassen i baggården med en ’svanehals’.

·         Smadrede vinduer: Der skal arrangeres en glarmester som kommer ud og skifter de smadrede vinduer i kælderen i baghuset.

·         Videofilmningen af kloakken: Intet nyt vedrørende dette, Dorte checker op på dette.

·         Døren på tagterrassen: Jan bemærkede at døren ofte står åben om natten og tilskynder til at vi husker at ’lukke af’ når sidste mand går ned om aftenen.

·         Thomas har en enkelt gang oplevet vandnedsivning fra 1. sal til stuen i 58C t.v., Det er et kendt problem fra faldstammerenoveringen i baghuset. Udbedring med fugemasse koster mindre og  Byens tegnestue har anbefalet at vi får Haugaard VVS til at ordne det

 

4.       Forretningsgange omkring igangsættelse af opgaver og indkøb samt regninger

Med hensyn til indsendelse af regninger til ejendomsadministrationen blev bestyrelsen enige om følgende regler: 

 

Alle regninger, der indsendes skal have underskrift fra formanden samt den person, der har konstateret at arbejdet er udført/varerne modtaget (Ved formandens fravær kan regninger i stedet være underskrevet af tre bestyrelsesmedlemmer).

 

Alle regninger, der hidrører fra bestyrelsen skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis betalingsfristen tillader det skal regninger forelægges inden de indsendes.

 

Indkøb eller andre udgifter der ikke vedrører nødvendige reparationsarbejder må ikke overskride 500 kr. med mindre de på forhånd er godkendt af bestyrelsen eller formanden

 

 

Det blev pointeret at ingen udenfor bestyrelsen kan indkøbe ting til andelsforeningen uden dette på forhånd er godkendt af bestyrelsen.

 

 

 

 

5.       Status på aktuelle opgaver:

 

·         Porttelefoner: Mai-Britt kunne berette, at elektrikeren har bestilt alt udstyr men endnu ikke har modtaget det selv. Eventuelt udskydes installationen af telefoner til august. Mai-Britt har givet et lille nik til at få opsat to glasplader på de to portanlæg i forbindelse med opsætningen af de nye systemer. Disse koster DKK 5.000 stykket og dette blev godkendt af bestyrelsen.

·         Maling af trappeopgange: Opgaven er sat i gang. Maleren vil gerne vente til ferien er overstået, så han kan bruge det samme ’hold’ på hele opgaven, hvilket bedrer hastigheden af opgaven. Malearbejdet udføres fra august til senest december. Farvevalget skal besluttes. Mai-Britt/Dorte er tovholdere på farvevalget i 58 og Peter på farvevalget i 58A. Fristen for en afklaring af farvevalget er medio august.

·         Internettet (oppe/nede tiden): Der har ikke været problemer på det seneste.

·         Udvidet PHFI relæ hos lejere: Disse bliver skiftet hos en af lejerne samt på loftet. Samtidig kigger elektrikeren på lyset i cykelkælderen der lyser konstant, samt en detalje i porten.

·         5-års gennemgang af tagkonstruktionen: Thomas har endnu ikke hørt fra alle i forhuset vedr. evt. vandindsivning på loftsrummene, men da han kun mangler at få tilbagemelding fra to loftsrum og ikke har hørt om nogen indsivning, har han vurderet, at der ikke bliver brug for en 5-års gennemgang.

·         Dyrehandleren: Thomas og Morten kigger forbi og hilser på inden næste møde.

·         Postkasser: Leo kommer med et oplæg på næste møde.

 

6.       Anmodning om ændring af lejlighed fra Claus og Merete, 58A 2. th.

Der er ansøgt om flytning af en væg samt om mulighed for at lave et hul i væggen over dørhøjde for at etablere en hems. Dette ser bestyrelsen ikke noget problem i, men ønsker at pointere, at dette ikke kan ses som en forbedring.

Strøm: Der er trukket hovedstrenge hele vejen op der skal blot føres fra opgangsstrengen (hovedstrengen) ud til køkkenet af en godkendt installatør.

7.       Anmodning om tilladelse til at holde hund fra andelshaver

Der er ansøgt om dispensation for dyrehold i foreningen, hvilket administrator har meddelt ikke kan gøres lovligt indenfor vedtægterne, hvorfor det meddeles andelshaveren, at ønsket om dispensation ikke kan imødekommes.

8.       Langsigtede opgaver i foreningen

Dorte og Thomas vil prøve at stå for en ’spørgeskemaundersøgelse’ i hovedhuset for at afdække de varme/fugtproblemer der eksisterer. Dette bliver skudt i gang efter sommeren og hvis det viser sig at være en god model vil den også blive brugt på andre problemstillinger i fremtiden.

 

9.       Nyt fra Gårdlauget

Thomas, Peter og Dorte var med på generalforsamlingen i gårdlauget.  Pontus har tilbudt at kigge gamle forslag fra bestyrelsen til Gårdlauget igennem sammen med et par bestyrelsesmedlemmer fra andelsforeningen vedr. cykelskurene. Der sker dog ikke noget før konkursen i nr. 54 er overstået.

Dorte og Thomas vil prøve at stikke hovederne sammen med Pontus.

EVT.:

·         Regninger blev underskrevet

·         Der er et hængeparti med individuelle afregninger for faldstamme-projektet i hovedhuset fra bestyrelsens side

·         Rengøringen i ’portrummet’ halter lidt

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 13. august med mødestart kl. 1930 hos Morten

 

 

 

 

Referent/Morten