Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 
Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 5/11 kl. 19.30
hos Peter

 
Fremmødte: Morten, Vibe, Jan, Peter og Charlotte
Afbud: Pernille og Annemette 

 

 
Forslag til dagsorden:

 
1) Godkendelse af dagsorden
2) Orientering fra gårdlavet
3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4) Opfølgning af opgaver
5) Meddelelser
6) Altaner
7) Varmeenergiplan
8) Betaling af regninger
9) Evt.
__________________________________________________________________________________________________________
 Referat:

 
1) Dagsorden blev godkendt
2) Gårdlauvet var ikke indkaldt, så intet nyt derfra
3) Referatet blev godkendt
4) Jan har fået en varme- og energirapport, hvor der bla. står om gavlisolering, udskiftning af varmtvandspumpe. Generelt er vores forbrug ikke særligt effektivt. Rapporten findes hos Jan i papirform, og han sender den gerne via mail i pdf. format.holmkjar@ab58.dk
Leo arbejder videre med nye postkasser i opgangen.
Malerarbejdet afsluttes senest d. 10. 11. Porten skal males igen pgra grafitti.
Kloak bag dyrehandler bliver renoveret snarest. 
Peter indhenter tilbud fra maler vedr. reparation af bagvandter.
Der står stadig ting og sager på trappeafsatser, reposer og udenfor loftsrum - fjern det - det  er brandfarligt!
Leo vil blive bedt om at lave nye navneskilte til dørtlf.
Morten vil undersøge nærmere vedr. nye vaskemaskiner i fællesvaskerummet.
5) Kloakrenoveringen bag dyrehandleren går igang snarest.
De sidste stilladser i forbindelse med tag- og altanarbejdet Møllegade 8 og 10 er fjernet.
6) Punktet udgår, da Annemette og Pernille ikke kunne komme.
7) Se punkt 4
8) Ingen regninger
9) Peter indhenter tilbud på maling af hovedtrapper i forhusene.
Vi er enige om, at det vil være godt at få udskiftet radiatoerer i ejendommen snart og få lavet etstrengssystemet i forhuset om til to strengssystem, som i baghuset og i samme omgang få isoleret bag radiatorerne. Vi vil indhente tilbud inden næste generalforsamling.

 
 

Næste møde bliver hos Peter tirsdag d. 9. 12.
Da skal vi også finde en dato for nytårsmiddag.