Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           15.10.08 2008

Referat af bestyrelsesmøde den 8.10.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunh, Peter Rosenkrands

Afbud: Morten Guldborg, Tea Ottesen, Vibe Spelling, Leo Milgrom

 

Forslag til dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3.       Orientering fra gårdlavet

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Cykelskure

7.       Tagterrasse

8.       Lejlighedsbytte i opgang 58 A - orientering

9.       Betaling af regninger

10.   Evt.

 

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 18.8.08 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet ved Pontus. Ejendommene 54-56 er på tvangsauktion, hvilket har betydet at begge ejendomme er bagud med betaling af bidrag til gårdlavet. Det drejer sig om ca. 70.000 kr. i alt. Gårdlavets administrationsselskab B&T sender krav til boet. Betaling sker normalt kvartalsvis.

Cykelskure: Dette projekt er løbet ind i problemer igen, denne gang pga. de manglende betalinger jf. ovenfor. Der vil blive aftalt et møde mellem gårdlavet og foreningen vedr. dette problem. Annemette har bemærket, at den mest pladsbesparende cykelparkering er den skrå.

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Ad 5) Meddelelser: Ingen

Ad 6) Lidt mere om Cykelparkering: Cykelstativerne er skruet op på væggene! Vi har ikke bedt om at få det gjort. Men det fungerer sådan nogenlunde. Problemet er, at man kun kan bruge hver anden plads. Her kommer vi tilbage til de skrå stativer. Der er bedre plads.

Ad 7) Tagterrassen: Charlotte og Peter efterlyser kandidater til et Tagterrasseudvalg, således at flere brugere bliver involveret i vedligeholdelse af terrassen. Er der nogen, der vil melde sig til dette, kontakt Charlotte eller Peter. Emnet vil endvidere blive taget op på næste Generalforsamling.

Endvidere blev det forslået, at der sættes en lås i terrassedøren til bagtrappen, således at der ikke kan komme uvedkommende ind på terrasse og loftet ad den vej. Gulvet på tagterrassen er blevet slebet og olieret, og det ser rigtig pænt ud

Ad 8) Lejlighedsbytte i opgang 58 A – orientering – Der er foretaget vurdering af de to lejligheder. Alt forløber ind til videre planmæssigt. Annemette har undersøgt hos Bjarne Johnsen, om der brydes regler i forhold til indstillingslisterne ved bytte mellem andelshavere, og det er blevet oplyst, at et internt bytte er OK jf. foreningens vedtægter.

Ad 9) Betaling af regninger: Ingen

Ad 10) Evt.: Intet

 

Næste møde hos Peter R. den 5.11.08 kl. 19.30

 

Referent: Pernille

 

 

Emner til næste møde:

 

Altaner

Dørtelefoner

Julearrangement/Nytårskur