Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           1.9.08 2008

Referat af bestyrelsesmøde den 18.08.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunck, Mai-Britt Metzon,

Suppleanter: Morten Guldborg, Tea Ottesen

Afbud: Peter Rosenkrands, Vibe Spelling, Leo Milgrom

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

 

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 2.6.08 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet. Intet.

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Ad 5) Meddelelser: Ingen

Ad6) Telefonpengeordning til bestyrelsesmedlemmer: Ordningen fortsætter.

 

 

Næste møde: 18.9.08  kl. 19.30 hos Pernille

 

Referent: Pernille