Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           7. juli 2008

Referat af bestyrelsesmøde den 2.6.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Peter Rosenkrands, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunck, Mai-Britt Metzon, Leo Milgrom. Suppleanter: Morten Guldborg, Tea Ottesen og Vibe Spelling

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra gårdlavet
  3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  4. Opfølgning af opgaver
  5. Meddelelser
  6. Huller i vægmaleri
  7.  
  8. Betaling af regninger
  9. Evt.

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 5.5.08 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet.  Pontus deltog.

Ad 4/5     Lys ved porten er nu installeret.

Ad 6)    Huller i gavle. Kort reparationsprojekt hen over sommer. I forbindelse med malerarbejdet.

 

Bestyrelsens sommerferieplaner:

Charlotte: uge: 31-32

Pernille: uge 29, 30, 31, 32

Leo: Uge 29

Tea: uge 26, 27

Vibe: Uge 28 og 31, 32

Jan: Uge 31, 32, 33

Mai-Britt: uge 33

Annemette: 28, 29, 30

Morten: 27, 28 og 32

 

Nyt Møde:

23.8.08 hos Leo kl. 19.30