Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           13 maj 2008

Referat af bestyrelsesmøde den 5.5.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Peter Rosenkrands, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunck, Mai-Britt Metzon, Leo Milgrom. Suppleanter: Morten Guldborg, Tea Ottesen og Vibe Spelling

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

2A. Konstituering af bestyrelsen

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Opfølgning på generalforsamling

7.       tilbud om maling af gårdfacade, port, …

8.       tilbud om telefonanlæg

9.       Barnevogne i opgangen 58.

10.   Kloak

11.   Evt.

 

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 10.04.08 blev godkendt.

Ad 2A) Konstituering af bestyrelsen:

Annemette Færch

Formand, Nøgler

Jan Hølmkjær

Kasserer, vaske- og fyrkælder, VVS, IT/Web

Mai-Britt Metzon

Næstformand, Rengøring/Viceværtkontakt, graffiti, murer

Chralotte Bunch

Terrasse, Kloak, salg af lejligheder, løbende opgaver

Peter Rosenkrands

Terrasse, salg af lejligheder, beboerlokale, glarmester, nøgler, elektriker

Pernille Brandt

Fast referent, salg af lejligheder

Leo Milgrom

Dørskilte, Dørklokkeskilte, navneskilte

Vibe Spelling

Maler

 

Ad 3) Orientering fra gårdlavet.  Pontus deltog.

Ad 4)    Opfølgning på opgaver:

Ad 5) Meddelelser: Ingen

Ad 6) Opfølgning på generalforsamling:

Ad 7) Tilbud på maling af bagfacaden og port. Farvevalg: Lys i lighed med baghusets underfacade.

Porten renoveres: pris ca. 30.000. Grafitibekæmpelse iværksættes umiddelbart efter at porten er renoveret. Mai-Britt kontakter kommunen.

Ad 8) Udskiftning af prottelefoner: Tilbud 107.000 kr. ex.moms. Der indhentes et tilbud mere hos Stig Petersen (elektriker). Peter følger op.

Ad 9) Barnevogne på trappeopgangen i 58. Der står fmange. Charlotte sætter opslag op om at rydde op. Barnevognsparkering kan kun ske inden for afmærkningen på gulvet i gadeplan.

Ad 10) Kloak, sammenstyrtet regnvandsbrønd. Kloakservice har været her. Der er sammenstyrtning og mange rotter.Kloakmester fremskaffer tegninger over arealet på Otiliavej. Kloakken/brønden skal genoprettes.

Ad 11) Evt.

Referent: Pernille

Næste Møde 2.6.08 hos Leo.