Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                         5. februar 2008

Referat af bestyrelsesmøde den 23.01.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Peter Rosenkrands, Jan Hølmkjær

 

Dagsorden:

 

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Faldstammeprojekt

7.       Varme/energivurdering af ejendommen

8.       Portproblematik

9.       Renovering af portrum og bagfacade

10.   Renovering af trappeopgange

11.   Gårdmiljø (ansvar for oprydning mv.). Gerne deltagelse fra gårdlauget

12.   Opfølgn. på forrige generalf.

13.   Erhvervslejer

14.   Navneskilte

15.   Salg af lejligheder

16.   Larmende naboer

17.    

18.   Betaling af regninger

19.   Evt.

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 24.10.07 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet.  Pontus og Dorthe fra gårdlavet deltog.

Ad 4)

Ad 5) Meddelelser: Ingen

Ad 6) Faldstammer. Sagen kører. Der er problemer med, at ikke alle andelshavere kan huske, hvad de har aftalt omkring egne badeværelser, pga. projektet har trukket ud. Der monteres membran hvor der etableres brus. Der gøres plads til varmeapparater. PT arbejdes der i 58.

Ad 7) Varme og energi – udsættes til næste møde. Energirapport. Skal tages op. Koster 30.000 kr. Hvor til skal vi rekvirere en sådan rapport?

Ad 8) Port: Behandlet under pkt. 4.

Ad 9) Portrenovering: Behandlet under pkt. 4

Ad 10) Renovering af trappeopgange: Vores opgange er i meget dårlig stand. Skal renovering af opgange opprioriteres. Maling og ny gulvbelægning på alle 4 hovedtrapper? Det vil i givet fald blive generalforsamlingen der skal være med til at tage stilling til det.

Ad 11) Gårdmiljø.  Behandlet under pkt. 3.

Ad 12) Opfølgning på gf.: Miljøevaluering – energimærke – ny rapport.  Jan tager kontakt til miljøkonsulent. (se også pkt. 7).

Ad 13) Erhvervslejer: Nanatøj afstås. Hvem overtager forretningen?? Annemette følger op.

Ad 14) Navneskilte. Vi skal sørge for at der kommer navneskilte. Det er næsten umuligt at se hvor man skal ringe på, på tavlen ude ved porten. Det er bla. pga. det middel, der bruges ved graffitibekæmpelsen. Kan pladen evt. skiftes ud?

Ad 15) Salg af lejligheder – drøftelse – udsættes til næste møde.

Ad 16) Larmende naboer: Det er kotyme, at man selv prøver at komme overens. Hvis det ikke er muligt vil foreningen gå ind i sagen.

Ad 17) Kloak – Udsættes til næste møde.

Ad 18) Regninger: Ingen

Ad 19) Evt: Skal vi have nyt nøglesystem. Vi har modtaget et tilbud fra Majlshede. Vi har rigtig mange nøgler liggende rundt omkring.

 

Private effekter skal fjernes fra alle fællesarealer på de øverste trapper og på lofterne i for- og baghus. (PB lægger besked ind til alle).

 

Referent: Pernille Brandt.

Næste møde blev ikke aftalt.