Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                         24. oktober 2007

Referat af bestyrelsesmøde den 8.10.07, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands, Maj-Britt Metzon, Jan Hølmkjær

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra gårdlavet
  3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  4. Opfølgning af opgaver
  5. Meddelelser
  6. salg af lejligheder
  7. Varme/energivurdering af ejendommen
  8. Evt

 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Pontus er blevet formand for gårdlavet. Pontus inviteres med til bestyrelsesmøde næste gang.

Ad 3) Referat af bestyrelsesmøde i 3.9.07 blev godkendt.

Ad 4) Graffiti: Annemette har set at der er et sted her på Nørrebrogade hvor der er sat pleksiglas op foran porten, som graffitibekæmpelse. Charlotte vil undersøge sagen nærmere.

Vandtryk: Der er problemer med vandtryk i forhuset. Annemette følger op.

Faldstammer: Haugaard og omegns VVS har vundet licitationen. Den der er efterfølgende sat spørgsmålstegn ved om firmaet kan starte projektet til den aftalte tid. Hvis vi ikke kommer i gang, således at firmaet kan garantere at projektet er færdiggjort inden jul, vælger bestyrelsen at skyde projektet til januar 2008. Der skulle pt. Være en afklaring på starttidspunkt.

Nye andelshavere: Bestyrelsen skal fremover invitere nye andelshavere til en præsentationsrunde ved bestyrelsesmøde. Til næste møde inviteres de nye i 58A, 3.

Brandbekæmpelsesudstyr: Falk tilbyder abonnement. Pris skal checkes og vi kan også checke hos Københavns brandvæsen.

Ventilationsanlæg bag 58 fjernes. Annemette følger op.

Kælderrum under bagtrappen ved midterlejlighederne i forhuset oversvømmes. Prøv at hold øje med det når det regner meget.

Kloak faldet sammen på bagsiden af 58. Det er formentlig andelsboligforeningens ansvar og ikke gårdlavets.

Ad 5) Meddelelser:

Internetadgang gennem foreningen: Jan undersøger om alle der har adgang også betaler for ydelsen.

Stillads til indendørsbrug kan lånes af foreningen, når man f.eks. sætter lofter i stand. Stilladset står i et kælderrum under baghuset.

Der er muligvis et loftsrum ledigt til udlodning. Annemette undersøger sagen.

Ad 6) Salg af lejligheder: Der har været to lejligheder til salg i ejendommen. Den ene er solgt og den anden er der fundet en køber til og papirarbejdet er i gang.

Det drejer sig om 58A, 3. th. og 58B, 2. th.

Cykelskure. Foreningen bør få afklaret hvor meget vi selv er villige til at betale for at få opstillet cykelskure og om det er muligt at indgå en aftale med gårdlavet om at låne gårdlavet en del af beløbet til opførsel af cykelskure, som betales tilbage til foreningen over en årrække i form af nedsat bidrag fra AB58 til gårdlavet.

Ad 7) Varmeregnskab. An mangler et par energirapporter. Peter R. har dem muligvis tilbage fra 2005. Ejendommens varmeforbrug ligger middel i forhold til rapporterne. Sådan har det været gennem en længere årrække. Samlet energiforbrug ligger på en 3. plads ud af 13 vurderingskategorier, hvilket må siges at være godt. Annemette har hørt at der kan tages et ”billede” af en ejendoms energitab. En slags ”Aura-foto” ;-).

Ad 8) Evt. Intet

 

Næste møde hos Peter R den 13.11.07, kl. 19.30

 

 

 Referent: Pernille Brandt