Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                         11. september 2007

Referat af bestyrelsesmøde den 03.09.07, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands, Maj-Britt Metzon, Jan Hølmkjær

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Halvårsregnskab

7.       Salg af lejligheder

8.       Cykelskure – bagfacader

9.       Fjernelse af effekter på trappre

10.    Varme/energivurdering af ejendommen

11.    betaling af regninger

12.    Evt.

 

 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Se det ophængte referat fra gårdlaugsgeneralforsamlingen

Ad 3) Referat af bestyrelsesmøde i 21.5.07 blev godkendt.

Ad 4 og 5) Port skal males. Graffitirensningen skal stoppes, da det er derfor malingen hænger i laser. Porten males i samme omgang som malerarbejdet i forbindelse med efterarbejdet til faldstammeprojektet. Skal med i samme udbud. Annemette står for udbudsforretningen sammen med ingeniørfirmaet.

Portrum males samtidig med bagfacaden på forhuset.

Vandtryk på tagtaressen: Jens Voergaard (ingeniørfirmaet) har undersøgt sagen sammen med Annemette.

Taget: Der har været fagfolk på taget for at se, hvor der trænger vand ind. Der skal en tagpap-mand op og reparere tagpap over 58A. Annemette holder kontakt.

Faldstammeprojekt i yderfløjene 58 og 58A er udsat til 10.9.09 (udbudsrunde). Selve projektet starter i 1. uge af oktober og forventes afsluttet ved udgangen af 2007. Mureren vil gerne have lov at opstille en lift i gården, så håndværkerne ikke skal slæbe cement mv. op ad trapperne.

Brandalarmer. De steder hvor brandalarmerne begynder at hyle, skal batterierne skiftes ud.

Brandslukningsudstyr. Vi påtænker at indkøbe brandslukningsudstyr, som bla. kan bruges i forbindelse med optøjer på Nørrebrogade. Når vi har fundet passende udstyr placeres det i det lille rum i porten 58A. For at få åbnet døren, skal man henvende sig til et medlem af bestyrelsen.

Kælderrum i forhuset midtfor oversvømmes når det regner. Se efter når det regner på facaden mod Nørrebrogade, for evt. at konstatere hvor regnen trænger ind.

Ventilationsanlæg og hul i mur ved brilleforretningen er endnu ikke repareret – Annemette går videre med sagen.

6) Halvårsregnskab forår 2007. Ingen kommentarer.

7) Salg af lejligheder. Nørrebrogade 58A, 3. th byttes ud af huset. Lejligheden er vurderet og overtages af ny andelshaver pr. 1.10.07. Lejlighed 58B, 2. th. sættes til salg. Lejligheden er vurderet. Vi har pt. Ikke modtaget vurderingerne på de to lejligheder fra vurderingsmanden.

Fremover skal 1. gangs salg vurderes af vurderingsmand.

Så snart vi modtager vurdering af lejlighed 58B vil der blive udarbejdet en salgsopstilling, som deles ud til andelshaverne.

8) Cykelskure. Da situationen i gårdlavet er låst fast, skal vi afgøre hvor stort et beløb vi selv vil bruge på af få opstillet cykelskure. Der kan evt. indgås aftale med gårdlavet om at det betaler en del af regningen, på et senere tidspunkt. Hvis vi ikke selv tager initiativ kan vi forudse at der absolut intet sker i sagen.

9) Fjernelse af løse genstande fra trappen, 58A. Der står en masse løse genstande i form af møbler og andet inventar som skal fjernes omgående. Det er ulovligt at placere ting og sager på trappen af hensyn til brandfare. Foreningen vil foranledige at få fjernet alle løse genstande på trappen omkring loftsrummene og sende regningen til ejerne. Dette drejer sig specifikt om 58A, men reglerne er naturligvis de samme for alle opgange. Hvis der står noget, skal det omgående fjernes.

10) Varmeregnskab. Jan H. leder efter energirapporter fra 2006,2005 og evt. tidligere. Punktet genoptages på næste møde.

11 og 12) Intet

 

Næste møde 8.10.07 hos PB

 Referent: Pernille Brandt