Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                         21-05-2007

Referat af bestyrelsesmøde den 21.05.07, kl. 19.30

Til stede: Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands, Mai-Britt Metzon, Jan Hølmkjær

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Konstituering

7.       Isolering

8.       Evt.

 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Der er problemer med at skaffe medlemmer til gårdlavet.

Der skal indgås et nyt forlig om hegn, som ikke involveret en stigning i kontingentet på 100%

Der skal indhentes dokumentation for at hegnet står i skellet, og en aftale om ny fordeling af udgifter til genopretning af hegn mellem Mosaisk kirkegård og gårdlavet.

Pontus deltager i gårdlavets generalforsamling.

Vi bør have vores advokat med til generalforsamlingen.

Ad 3) Referat af bestyrelsesmøde i marts er godkendt.

Ad 4 og 5) Port og graffiti. Der er ingen nemme løsninger på vores graffitiproblemer i porten og andre steder i gården. Porten kan evt. males med en hård lakering, feks. Autolakering. Mai-Britt undersøger sagen.

Derudover kan vi få gjort almindelig rent i portrummene både i for- og baghuset. Mai-Britt sætter gårdmanden i gang med opgaven.

Portrum males i samme omgang som forhusets underfacade mod gården. Farven skal matche baghusets malede del af facaden ud mod de små haver.

For at minimere risiko for graffitimaling henstilles det, ikke at åbne porten for personer man ikke kender.

Annemette foreslår af cykelskuret ved 58’s bagindgang fjernes.

Vandtryk på vandhane på toilet ved tagterrassen. Problemet er ikke afdækket. Byens tegnestue skal se på det.

Generalforsamlingsreferatet er sendt til endelig godkendelse hos Bjarne Johnsen i uge 23.

Papircontaineren er væk fra skralderum. Kontakt R98. Muligvis er den flyttet over i Møllegade 3. Peter følger op.

58B, 2. tv. Er lejligheden beboet, eller er lejligheden ”forladt”. Annemette følger op.

 

Ad 6) Bestyrelsens konstituering:

 

Navn

Adresse

Telefonnr.

Ansvarsområder

Jan Hølmkjær

58 C 2.tv.

3535 7712

Kasserer, vaske- og fyrkælder, VVS, elektriker, webmaster

Annemette Færch

58    3.tv.

3537 0317

Formand,  nøgler, faldstammeprojekt

Mai-Britt Metzon

58    3.th.

3539 0530

Næstformand, vicevært kontakt, grafitti, maler, port , murer

Peter Rosenkrands

58 A  4.tv.

3535 4338

Arbejdsdage, sociale arrangementer, salg af lejligheder, terrasseansvarlig.

Charlotte Bunch

58   4.th.

3539 1360

EL, kloak, nøgler, varme (backup), terrasseansvarlig, fyrkælder

Pernille Brandt

58 A 2.tv.

3537 1292

Salg af lejligheder  og  referater

 

Ad 7) Isolering. Der indhentes 2 tilbud fra energikonsulenter med henblik på udarbejdelse af en energirapport på ejendommen, jf. generalforsamlingens beslutning.

 

Ad 8) Evt. Tag repareres over 58A th. pga. vand indtrængen ved skorstenen.

 

Referent: Pernille Brandt