Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               12-02-2007Referat af bestyrelsesmøde 5.2.07. kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon,

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Valuarvurdering

7.       Generalforsamling

8.       Bagdør i baghuset.

9.       Betaling af regninger

10.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlavet:

Annemette har været med til møde i gårdlavet. AM foreslog gårdlavsbestyrelsen at foretage en samlet behovsafdækning af hhv. cykelskure og legeplads, således at der kan udarbejdes en samlet plan for gårdarealet.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8.1.07: Ref. blev godkendt. Hænges op i opgangene. PB

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Lyset på Bagtrappen 58 er tændt hele tiden. Lys på fortrappen 58A er tændt hele tiden. Peter følger op.

Dørtelefoner. Der hænges lister op i opgangene, så de beboere der har problemer med dørtelefonerne kan skrive sig på, med angivelse af problemets art. (Peter hænger liste op)

Brilleforretning. Der er stadig hul i væggen ind mod gården. Brilleforretning skal udbedre skaden. Annemette følger op)

Graffiti. Opsætning af pleksiglasplader er en mulighed. Der sættes en prøveplade op for at se om det er nemmere at tørre graffiti af når det er sprayet på plade, i stedet for direkte på væg.

Svampeangreb i øverste lejlighed i 58 – sagen følges op, der skal vælges håndværkere. Der er indkommet tilbud, men det er uklart hvad vi får for pengene. (Annemette følger op).

Taget er utæt, men vi er usikre på hvor vandet kommer ind. (Annemette kontakter Niels Herskin).

Tagterrassen: Dørhåndtag ud til terrassen skal skiftes ud.

Nyt faldstammeprojekt De fleste har nu meldt tilbage til Annemette ang. private ønsker om samtidig (med faldstammeprojekt) renovation af badeværelser.

 

Ad 5 Meddelelser:

Jan har modtaget papirer til registrering af varmeforbrug.

Nytårskur den 20.01.07. Nytårskuren gik godt, der deltog ca. 20 voksne og børn fra foreningen.

Ombygning af lejlighed i opg. 58A er sat i bero.

 

Ad 6) Vurdering af ejendommen efter valuarmetoden. Bjarne Johnsen har anbefalet 2 valuarfirmaer. Der indhentes tilbud fra begge. EDC og Lundgaard og Johansen. Annemette kontakter begge og få tilbud.

 

Ad 7) Generalforsamling. Årets ordinære generalforsamling afholdes i slutningen af april. Nærmere dato udmeldes senere.

 

Ad 8) Køkkendør i baghuset. Der er problemer med bagdøren til 58B. Annemette kontakter tømrer.

 

Ad 9) – Betaling af regninger

 

Ad 10) EVT:  Intet

 

Næste bestyrelsesmøde: ?

Referent: Pernille