Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               17-01-2007

Referat af bestyrelsesmøde 8.1.07. kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon, Chralotte Bunch, Peter Rosenkrands

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Nytårsfrokost i foreningen

7.       Ansøgning om ombygning fra Merete og Claus

8.       Vurdering af ejendommen

9.       Betaling af regninger

10.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlavet:

Gårdlavet vil ikke deltage økonomisk i opsætning af cykelskure i gården mellem for- og baghuset. Der er ikke noget nyt om reetablering af hegn mellem gården og Mosaisk Kirkegård. Peter Rosenkrands beder Gårdlavsbestyrelsen om at deltage ved næste gårdlavsmøde under et punkt om hegn og cykelskure med henblik på at få sat lidt mere skub i projekterne.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af decembermødet 2006: Referatet blev godkendt. Er efterfølgende hængt op på opslagstavlerne i opgangene.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Lyset på Bagtrappen 58 er tændt hele tiden. Peter følger op.

Dørtelefoner. Der hænges lister op i opgangene, så de beboere der har problemer med dørtelefonerne kan skrive sig på, med angivelse af problemets art. (Peter hænger liste op)

Brilleforretning. Der er stadig hul i væggen ind mod gården. Brilleforretning skal udbedre skaden. Annemette følger op)

Grafiti. Opsætning af pleksiglasplader er en mulighed. Men vi er usikre på æstetikken og funktionaliteten. (Mai-Britt/Peter følger op.?)

Svampeangreb i øverste lejlighed i 58 – sagen følges op, der skal vælges håndværkere. Der er indkommet tilbud, men det er uklart hvad vi får for pengene. (Annemette følger op).

Taget er utæt, men vi er usikre på hvor vandet kommer ind. (Annemette kontakter Niels Herskin).

Tagterrassen: Dørhåndtag ud til terrassen skal skiftes ud.

Faldstammeprojekt i baghuset er afsluttet restregningen på 50000 kr. betales nu.

Nyt faldstammeprojekt i forhusets yderlejligheder er forsinket pga. manglende tilbagemeldinger fra beboerne. Annemette tager fat i de beboere der ikke har svaret på henvendelser om projektet.

Citymail uddeler nu post i ejendommen. De har modtaget nøgle. Peter er kontaktperson.

Komfurer i lejerboligerne. Komfurerne er checket og lever op til kravene.

 

Ad 5 Meddelelser:

Der er indkøbt ny vaskekurv på hjul til vaskerummet. Beboere der låner vaskekurve i vaskekælderen bedes stille disse tilbage efter brug.

 

Ad 6) Nytårskur den 20.01.07. Andelsforeningen afholder ”Nytårskur” den 20.01.07 hos Annemette. Der er delt invitationer ud onsdag den 10.1. Der skal købes ind til velkomstdrinks og bestilles mad – f.eks. i Buffetkompaniet.

 

Ad 7) Ansøgning om ombygning af lejlighed. OK – blot skal placeringen af køkkenvasken undersøges inden der gives grønt lys. Kan være problematisk i forhold til naboer.

 

Ad 8) Vurdering af ejendommen. Der tages nu skridt til at få vurderet ejendommen efter valuarmetoden, jf. generalforsamlingens beslutning i oktober 2006. Bjarne Johnsen kontaktes for at få navne på valuarer. (Annemette følger op).

 

Ad 10) EVT:  Intet

 

Næste bestyrelsesmøde: 5.2. kl. 19.30 hos Annemette

Referent: Pernille