Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                                12. december 2006

Referat af bestyrelsesmøde den 04.12.2006, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands, Mai-Britt Metzon

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Meddelelser

6.       Nytårsfrokost i foreningen

 

7.       Betaling af regninger

8.       Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ad 2) Gårdlav: PR vil aftale med Thomas Thorup at der indkaldes til et samlet møde i gårdlavet, hvor der skal tages stilling til hvordan cykelskurene i gården skal finansieres. Endvidere skal der en aftale i stand med Mosaisk trossamfund om hvordan et nyt hegn skal se ud og hvordan det finansieres.

Ad 3) Referat af møde i oktober. Ved en fejl forelå der ikke referat af dette møde.

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Belysning på alle opgange er gennemgået af elektriker Claus. El-sparepærer er muligvis problemet. De hænger. El-sparepærer skiftes ud.

Dørtelefonen er blevet repareret i 58C. Der er efterfølgende konstateret flere problemer med dørtelefoner.

Peter hænger lister op i på opslagstavlerne i opgangen, hvor man kan skrive sig på med angivelse af de problemer man oplever i den anledning.

Lousi Nielsen har erkendt ansvar for hul i facaden. LN er blevet bedt om at udbedre skaden.

58, 1. tv salget trækker i langdrag. Peter Rosenkrands tager møde med Advokat Bjarne Johnsen med henblik på at få afsluttet sagen.

Grafitti i porten. Problem med graffiti i portrummet. Nogen er trængt ind og har tegnet tags over alt.

Det blev diskuteret om porten evt. skal skiftes ud med den gamle støbejernslåge, som ligger i kælderen. Det skal undersøges om den gamle låge giver mere larm for beboerne end den nuværende inden der gøres noget.

Derudover undersøger Peter Rosenkrands alternative muligheder for at holde port og evt. portrum fri for graffiti. Peter har hørt noget om pleksiglasplader der kan skrues op, som skulle være lettere at renholde. Pladerne monteres evt. på portens yderside.

Beslutning om udskiftning af port tages på generalforsamlingen.

58, 4. tv.: Isolering efter svampeangreb pga. indtrængende vand. Der er indhentet tilbud. Vi vælger GM som har udspecificeret tilbud. Pris 22.200. Annemette checker hvordan opgaven afsluttes.

Det skal præciseres, at håndværkerregninger kun refunderes af foreningen, hvis bestyrelsen har godkendt at det pågældende arbejde betales af foreningen og at der er indhentet tilbud på arbejdet som også er godkendt af bestyrelsen.

Taget er utæt visse steder, muligvis pga. de mange lag tagpap der ligger på den flade del af taget.

Der er problemer med vandtryk på toilettet ved tagterrassen. AM taler med??

Ad 5) Meddelelser: Der foretages 1 års gennemgang af faldstamme projektet i baghuset. Sagen afsluttes og vi betaler den sidste del af regningen på ca 50.000 kr.

Nyt faldstammeprojekt i forhusets yderlejligheder påbegyndes. Der kommer meddelelse ud til involverede beboere. Beboerne bedes overveje hvilke ønsker man har mht. evt. renovering af badeværelserne i forbindelse med at faldstammerne skal udskiftes. Denne gang er hele projektet under rådgiver. Dårlig ide at skille foreningens arbejde fra de private arbejder i badeværelserne.

Ad 6) Nytårsfrokost. Der afholdes nytårsfrokost i foreningen den 20.1.07.

Ad 7) Betaling af regninger

Ad 8 Evt. Intet.

 

Næste bestyrelsesmøde den 8.1.07 kl. 19.30 hos PB

 

 

Nytårsfrokost: Der bliver sendt invitationer rundt til alle andelshavere den 1. uge i 2007. (PB).