Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

 

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 13/9 kl. 19:30

Annemette sørgede for husly og forplejning

 

Til stede: Annemette, Mai-Britt, Jan, Peter og Charlotte. Pernille meldte afbud.

 

Forslag til dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra gårdlavet, her ekstraordinær generalforsamling i juni
 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 4. Opfølgning af opgaver
 5. Meddelelser
 6. Tagterrasse
 7. Ekstraordinær generalforsamling om valuarvurdering
 8. Yderligere fremleje af lejlighed - Hans Djurhuus
 9. Betaling af regninger
 10. Evt.

________________________________________________________________________________

 

 1. Dagsorden blev godkendt.
 2. Der var ikke blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne, og derfor kunne der ikke besluttes noget. Gårdlauget havde endnu ikke fået lavet en ny tegning med rigtig målestok, og de havde heller ikke undersøgt noget med forsikringer i forbindelse med opførelse af legeplads.
  Mosaisk Troessamfund har opkrævet gårdlauget over kr. 200.000 for opførelse af en ny mur ind til gravpladsen. Hegnsloven er temmeligt kompliceret, og derfor vil gårdlauget involvere en advokat.
  Der er intet nyt om nye cykelskure. Bestyrelsen vil gerne stå for det og på den måde måske også bedre kunne koordinere det med at forhusets facade ind mod gården, bliver pudset op. Dette er selvfølgelig under forudsætning, at der bevilges penge til det af gårdlauget.
 3. Referatet blev godkendt.
 4. Peter har gennemgået belysningen med Claus, og det hele skulle være i orden. Mai-Britt beder Bent bytte sparepærer med nye almindelige pærer.
  Louis Nielsen har flyttet ventilationssytemet, men der er et stort hul i facaden, som skal lukkes af.
  Brillebutikkens vandskadede loft dækkes enten af deres forsikring eller også er det et mellemværende mellem dem og overboen, hvor vandet kom fra.
  AM har fundet frem til et skiltefirma!
  Dørskiltene ud til Nørrebrogade skal skiftes. Charlotte vil forsøge at fat i ny lille nøgle til dem.
  Alle hovedtrapperne er blevet grundigt rengjort. Visse steder virker linoleumet udpint, og Mai-Britt vil bede Bent give det noget plejende.
  Der åbnes for varmen d. 15. 9.
  Der er ”huller” i det varme vand i 58 t.v. Jan kontakter vvs.
  Bygas – alle har fået en folder, men lejere skal have nyt komfur. Mai-Britt taler med dem.
  Der skal males på badeværelset i 58B 3.t.v. Mai-Britt kontakter maler.
  Thomas og Line har fået det ledige loftsrum.
  I forbindelse med det forestående faldstammeprojekt er der fundet ulovligt el i 58 1.t.v. Der er afholdt beboermøde for 58 t.v. og 58A t.h. d. 16.8. Denne gang bliver det lidt dyrere end sidst, bla. fordi følgearbejdet er af meget forskelligt omfang.
  Porten bliver slebet og malet til foråret. Mai-Britt har indhentet tilbud, og det vil koste kr. 2.550 ex. moms for porten og kr. 70.600 ex moms for at få facaden ind mod gården sat i stand.
  Bestyrelsen vil arrangere en fælles arbejdsdag til foråret 2007.
  AM sender hoveddørsnøgler til gratisaviserne. I den forbindelse vil bestyrelsen informere om, at man på posthuset kan få skilte med nej tak til reklamer og gratisaviser.
  Skimmelsvamp i 58 4.t.v. er blevet fjernet, og bestyrelsen afventer tilbud på opsætning af isolering.
 5. Ny varmeveksler er opsat.
  I forbindelse med opførelsen af tagterrassen fik 58A 4.t.h. en vandskade i stuen. Den blev ordnet, men efter den voldsomme regn i august, er der kommet buler samme sted. Der er andre problemer med tagrender. Niels Herskind bliver bedt om at se på det.
 6. Gavlen ind mod loftsrummene trænger til en grundig behandling, da den ser meget mørk ud (flere steder nærmest sort). Niels bliver bedt om også at se på det samt håndtag til begge døre ud til tagterrassen. Hvem skulle se på vandtrykket på toilettet???????
 7. Bestyrelsen kan beslutte at få en valuarvurdering af ejendommen nu, eller der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan stemmes om det skal gøres. Bla. pga. en underskriftindsamling vedrørende afholdelse af ekstraordinær generalforsamling blev bestyrelsen efterhånden enig om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 9. oktober 2006 kl. 19:00 i beboerkælderen.
 8. 58B 2.t.h. har været fremlejet i næsten et år. Iflg. Bjarne Johnsen er det ulovligt, idet fremlejer har anden bolig i København. Fremlejen kan derfor ikke forlænges.
 9. Regninger blev betalt.
 10. Intet under evt.

 

 

Næste møde????? fx. efter xgeneralfsml eller efter efterårsferien (uge 42)

 

For referatet: Charlotte Bunch