Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               5. juli 2006
Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2006, kl. 19.30

Til stede: Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Peter Rosenkrands, Mai-Britt Metzon

Afbud: Charlotte Bunch

Gæster: Thomas Thorup og Pontus, Gårdlauget.

 

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Orientering fra gårdlavet, her bla cykelskure og legepladsprojekt

-          vil vi evt selv betale noget ekstra til cykelskurene?

-          vil vi evt betale gårdlaugsbidrag nogle år frem som en måde at finansiere på?

-          vil vi evt låne penge ud til gårdlavet?

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

4.       Opfølgning af opgaver

5.       Bestyrelsens konstituering

6.       Meddelelser

7.       Porten

8.       Renovering af gårdfacade på forhus

9.       Nyt faldstammeprojekt

10.    Arbejdsdag

11.    Bestyrelsesmiddag

12.    Betaling af regninger

13.    Evt.

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af

 

Ad 2: Orientering fra Gårdlauget: Der blev fremlagt forslag til forskellige typer af cykelskure. Budgettet er ca. 25.000-30.000 pr. skur, inkl. bortskaffelse af byggeaffald. Der skal bygges to skure: et ved 58 og et ved 58A. Dertil kommer at gårdlavet er ved at projektere en udvidet legeplads i gårdområdet ud mod Møllegade.

Bestyrelsen er interesseret i at se et samlet forslag, der er en vis bekymring for at legepladsen vil optage alt for meget plads. Bestyrelsen er også interesseret i at se et forslag til cykelskurskonstruktion, der evt. benytter træ til konstruktionen, da det formodentlig er lidt billigere.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Gårdlavet, hvor der præsenteres et forslag til finansiering af projekterne på generalforsamlingen.

 

Ad 3: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2006: Referatet blev godkendt.

 

Ad 4: Opfølgning på opgaver:

Faldstammeprojekt: 1. års gennemgang af projektet er i gang. (Annemette og Jan)

Lyskontakter i opgangene: Elektrikeren har set kontakter efter. Peter R. checker.

Nana Tøj har fjernet de ”ulovlige” markiser.

Louis Nielsen Briller: De store ventilatorkasser tages ned inden for den næste måneds tid.

Brunata/Siemens. Skal vi skifte varmemålere, jf. brev fra Peter Jahn og Partner. Jan H. ser på sagen.

Dørskilte: Vi har ikke fundet en leverandør. Der skal følges op. Annemette.

Hovedrengøring af opgange (hovedtrapper) i forhuset. Arbejdet sættes i værk. Alt skal rengøres, vægge, engle over dørene gulv. Mai-Britt.

 

 

Ad 5: konstituering af bestyrelsen: Bestyrelsen fortsætter jf. oversigt over fordeling af arbejdsopgaver på  http://www.ab58.dk/

 

avn og e-mail

Adresse

Telefonnr.

Ansvarsområder

Jan Hølmkjær

58 C 2.tv.

3535 7712

Kasserer, vaske- og fyrkælder, VVS, elektriker, webmaster

Annemette Færch

58    3.tv.

3537 0317

Formand,  nøgler, faldstammeprojekt

Mai-Britt Metzon

58    3.th.

3539 0530

Næstformand, vicevært kontakt, grafitti, maler, port , murer

Peter Rosenkrands

58 A  4.tv.

3535 4338

Arbejdsdage, sociale arrangementer, salg af lejligheder, terrasseansvarlig.

Charlotte Bunch

58   4.th.

3539 1360

EL, kloak, nøgler, varme (backup), terrasseansvarlig

Pernille Brandt

58 A 2.tv.

3537 1292

Salg af lejligheder  og  referater

 

Ad 6: Meddelelser:

Der er lukket for varmen lørdag den 10. juni.

Ny bygas i 2007. Der har være en medarbejder fra energi-2 rundt til alle husstande for at se om gaskomfur kan fungere med ny bygas. Mai-Britt følger op. Husk vore lejere skal også have besked.

Der er indkommet 7 henvendelser fra beboere der ønsker at overtage det ledige loftsrum i forhuset. Der blev trukket lod, og Thomas Thorup vandt lodtrækningen. Thomas kan henvende sig til Annemette for yderligere info.

Peter R. orienterede bestyrelsen om sagen vedr. salget af 58, 1. tv.

 

Ad 7 Porten:

Porten skal renses og males. Malerarbejdet skal foretages i september. Mai-Britt finder tilbud. Inden malingen påføres skal porten renses. Det skal dokumenteres, hvilke materialer der bruges. Mai-Britt følger op

 

Ad 8: Renovering af bagfacaden på forhuset.

Facaderenovering af det malede stykke på forhuset ind mod gården.

Arbejdet kan sættes i gang i september 2006. Der skal skrælles plasticmaling af, inden ny maling påføres. Farven bliver som på baghuset.

 

Ad 9: Faldstammeprojektet afsluttes i baghuset  – Forhuset yderlejlighederne i begge sider sættes igang.

Der er problemer med rådgiveren (Byens Tegnestue) . Måske skal vi finde en ny. Ellers skal de kritikpunkter vi har, gøres meget klare for BT. Faldstammeprojektet skal i gang i efteråret.

I baghuset har der være problemer med logistik og håndværksmæssig udførsel af opgaven. Annemette og Jan.

 

Ad 10: Arbejdsdag. Bestyrelsen foreslår af der holdes arbejdsdag lørdag den 2. september.

Der skal sendes invitationer ud til alle. Arbejdsopgaverne bliver jf. ref. af Generalforsamlingen: Rengøring af prote og protrum, Rengøring af loftsarealer. Oprydning, rengøring og malerarbejde i beboerkælder.

Pernille sender invitationer ud.

Peter og Pernille udarbejder arbejdsplan. Arbejdsdagen kommer til at foregå ml. 12.00 og 17.00 med efterfølgende aftenarrangement.

 

Ad 11: Udsat til efter sommerferien.

 

Ad 12: Intet

 

Ad 13: Intet

 

 

Referent: Pernille Brandt