Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                              

 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2006, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Vedligeholdelsesplan for de kommende år

7.       Dørskilte

8.       Generalforsamlingen

9.       Betaling af regninger

10.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

Ad 2)Orientering fra Gårdlavet: Intet.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet i februar: Referatet blev godkendt.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Faldstammer: Faldstammer skal gennemgås lejlighed for lejlighed i baghuset. Arbejdet er tæt på sin endelige afslutning.  Annemette følger op.

Stikkontakter i opgangene: Flere kontakter på trappeopgangene i både for-  og baghus er i uorden. De steder hvor der ikke er lys i stikkontakter når den er slukket, får installeres sådanne stikkontakter, så man kan finde dem i mørke. Hvor de ikke virker, repareres de. Peter R. følger op og tilkalder elektriker. (Uafsluttet sag fra januarmødet)

Belysning på trapperne: pærer udskiftes til lavenergipærer. (Majbritt/Vicevært).

Nana-tøj: Nana-tøj er skriftligt blevet bedt om at fjerne den stribede markise. Endnu ikke afsluttet.

Brillebutik: Ventilationskasser monteret på forhuset  ved opgang 58 skal fjernes, da de er opsat ulovligt. Brilleforretningen er kontaktet via Bjarne Johnsen.

Rotte jagt: Københavns Kommune har opfordret alle husejere til at være på vagt over for rottet. Hvis I ser rotter i gården eller andre steder (kælder, f.eks.) kan dette meldes til skadedyrsbekæmpelsen i Københavns Kommune, www.miljoe.kk.dk/rottefriby

 

Ad 5) Meddelelser: Der har været en henvendelse fra Siemens om evt. udskiftning af  varmemålere. Vi overvejer om det er nødvendigt. Kontakt Brunata.

 

Ad 6)  Vedligeholdelsesplan: Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan til generalforsamlingen der arbejder med følgende projekter for foreningen: Facade i baggården, Fortrappe renovering, udskiftning af radiatorer, udskiftning af linoleum på fortrapper, maling af vinduer, renovering af beboerkælder

 

Ad 7) Navneskilte/Dørskilte: Udskiftning af navneskilte ved dørtelefoner. Jan Hølmkjær har nøgle til skabene. Navneskilte i opgangene skal opdateres. (tidligere leverandør Skiltekompagniet.) På navneskiltene skal stå forbogstaver og efternavn. Navneskilte på fordøre skal altid være af fast materiale (altså ikke af eksempelvis pap eller papir).

 

Ad 8) Generalforsamling:  Der afholdes generalforsamling i Andelsboligforeningen den 19.4. Vi har modtaget indkaldelsen. Bestyrelsesmedlemmer bedes hurtigst muligt melde tilbage til Annemette om de områder de har arbejdet med i årets løb (til Bestyrelsens beretning). Økonomimøde hos Bjarne Johnsen mandag den 3.4.06.

 

 

Ad 9) Regninger: betaling af regninger.

 

Ad 10 Evt. Intet

 

Næste møde: Generalforsamling.