REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 21. FEBRUAR 2006, KL. 19:30

 

Til stede:

Annemette Færch, Mai-Britt Metzon, Jan Hølmkjær og  CONTACT _Con-423E86E71 \c \s \l Charlotte Bunch

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra gårdlauget
 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 4. Opfølgning af opgaver
 5. Meddelelser
 6. Nytårskur hos Annemette
 7. Generalforsamling
 8. Betaling af regninger
 9. Evt.
  ______________________________________________________
 1. Dagsorden blev godkendt.
 2. Intet fra gårdlauget, men vi talte om, at vi må udarbejde et forslag til forbedringer og forskønnelser af gården.
 3. Referatet blev godkendt.
 4. Annemette vil kontakte MTS vedr. vandskader i taghjørnerne på forhuset.
  Faldstammeprojektet er ikke helt afsluttet. Der er stadig nogle få mangler, og vi afventer Byens Tegnestue vedr. udbedringerne af dem. Der er tilbageholdt et beløb, som ikke vil blive udbetalt, før alt er i orden.
  Lyskontakterne i opgangene er ikke helt i orden endnu. 58C er færdig, men der mangler stadig lidt i 58.
  Mai-Britt beder gårdmanden skifte lavenergipærerne ud med almindelige, da lavenergipærer giver et dårligt lys og ikke tænder med det samme.
  Annemette rykker Nana Tøj mht. de to markiser, som skal skiftes ud med en grøn markise.
  Overdragelse af andele er ved at være på plads i denne omgang.
  Mai-Britt vil kontakte Bjarne Johnsen vedr. porten, eftersom maleren bliver ved med at love at gøre noget ved det, men han vender aldrig tilbage.
 5. Brillebutikken fik nye radiatorer, da de fjernede det gamle ventilationsanlæg. Nu har de selv sat tre ventilationskasser op på væggen ved bagdøren til 58 uden at bede om tilladelse. Annemette vil tale med Bjarne om, hvilken aftale der blev indgået i sin tid med brillebutikken.
  Albertslund Kloakservice har været her og suget brøndene. Der ser ikke ud til at være nogle problemer med dem.
  CP-Elteknik har ordnet brummende dørtelefon i 58C.
 6. Datoen for Forårskuren er fastsat til d. 18.3. kl. 18:30 hos Annemette. Annemette sender indbydelser ud. Charlotte og Mai-Britt undersøger hvilke lækkerier vi kan få for ca. kr. 150/person.
 7. Generalforsamlingen bliver d. 19.4. kl. 19:00 i beboerkælderen. Bestyrelsen skal sende bidrag til beretningen til Annemette d. 15.3. Vi skal have lavet en fremtidsplan for foreningens vedligeholdelse og forskønnelse.
  Økonomimøde afholdes med Bjarne inden generalforsamlingen.
 8. Der var ingen regninger.
 9. Jan ser på disketter fra Leon, om der er noget med dørtelefonskilte. Vi skal finde frem til en ny skiltemaler til de fine skilte i opgangene.


Næste møde: 22.3.06 kl. 19:30 hos ???


For referatet: Charlotte Bunch