Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               31. januar 2006

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2006, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands, Mai-Britt Metzon

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Nytårskur hos Annemette 21/1

7.       Rengøring af trapper.

8.       Betaling af regninger

9.       Generalforsamling

10.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

Ad 2)Orientering fra Gårdlavet: Gårdlavet vi fremlægge et forslag for opstilling af cykelskure/halvtag for bestyrelsen ved lejlighed.

Der er blevet ryddet storskralderum i december. Rummet har været helt ustyrlig rodet. Der er regler for deponering af affald i rummet. Disse bedes overholdt. Reglerne er opslået på døren ind til rummet. Malingrester mv.  og gammelt glas må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER stilles ind i storskralderummet.

Der er tanker om at reorganisere havearealet. Forslag vil blive sendt til bestyrelsen når det ligger klar.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet den 28. november 2005: Referatet blev godkendt. Mai-Britt Metzon deltog også ved dette møde.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Vandskader: Taghjørner skaber stadig problemer. Annemette følger op.

Faldstammer: Arbejdet er ikke helt afsluttet. Der er fortsat småting. VVS firmaet har problemer med at få afsluttet arbejdet i visse lejligheder i baghuset.  Annemette følger op.

Loftet: Der er en smule fremskridt med oprydning på loftet i forhuset. Men der er stadig gammelt rod, som der skal gøres noget ved. Gør noget ved det, hvem der måtte føle sig truffet.

Stikkontakter i opgangene: Flere kontakter på trappeopgangene i både for-  og baghus er i uorden. De steder hvor der ikke er lys i stikkontakter når den er slukket, får installeres sådanne stikkontakter, så man kan finde dem i mørke. Hvor de ikke virker, repareres de. Peter R. følger op og tilkalder elektriker.  Belysning på trapperne: pærer udskiftes hvor det er nødvendigt. (Majbritt/Vicevært).

Tagterrasse: Store borde står stadig på terrassen. Peter R. skiller dem ad og sætter dem indenfor.

Nana-tøj: Nana-tøj er skriftligt blevet bedt om at fjerne den stribede markise.

Salg af lejligheder: I forbindelse med de mange salg, der har været i foreningen det seneste halve års tid, er der stadig flere sager der ikke er afsluttet. Peter R. er  ankermand på disse sager.

Vaskekælder:  Der er gjort hovedrent i vaskekælderen.

 

Ad 5) Meddelelser:

 

Ad 6) Nytårskur: Nytårskuren aflyses pga. manglende tilslutning. Ny dato for en fest kan evt. blive den 4.3.06.

 

Ad 7) Rengøring af trapper: Vore trapper er efterhånden så pinlige, at vi bør overveje at få gjort hovedrent. Det er forholdsvis dyrt. Vi har pt. et tilbud på ca. 14.000 kr. på rengøring af alle trapperne – både for og bag. Vi spørger Generalforsamlingen om det er i orden at bruge penge på det.

 

Ad 8) Regninger: betaling af regninger.

 

Ad 9) Forslag til datoer for afholdelse af Generalforsamling: Vi foreslår to datoer, som foreligges for Bjarne Johnsen: 19.04.06 og 20.04.06.

 

Ad 10 Evt. VVS-karteller. Er vi blevet snydt. Vi har ikke dokumentation, og vil formentlig ikke gå videre med sagen. – Kom bare i tanke om det.

 

Næste møde: 21.02.06 kl. 19.30 hos Annemette.