Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                         20. september 2005

Referat af bestyrelsesmøde den 5. september 2005, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon, Chralotte Bunch

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Opsamling på lejlighedssalg

7.       Faldstammeprojekt

8.       Betaling af regninger

9.       Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Thomas Thorup er i gang med at indhente tilbud på cykelskur.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet den 1. juni 2005: Referat godkendt pr. mail.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

.

Reparationsarbejde i forbindelse med boring af huller til emhætte ved 58  3. og 4. sal  - Charlotte og Mai-Britt.

Håndværkerliste opdateres: Jan H.

Røgalarmer. De sidste er kommet og Annemette har lovet at hænge dem op.

Der afholdes beboermøde inden sommerferien. (For beboere i baghuset).

Porten til gaden: Der er noget galt med grafiticoating, som om det modarbejder maling. Maj-Britt ser på sagen.

Nanatøj: Markisen er ikke godkendt.

Vandskade 58 4. tv.: Ved etårsgennemgang af taget blev der fundet en fejlkonstruktion i et hjørne, som muligvis kan være årsag til vandskade. Fejlen rettes. Annemette var med ved gennemgangen. I øvrigt er der ingen problemer med taget. Alt ser OK ud.

Tagterrassen: ”Skorstenen” er blevet malet, men det er vist en forkert maling der er brugt og farven er heller ikke rigtig. Det er nævnt overfor arkitekten (Hugo Svaneeng).

 

Ad 5: Meddelelser:

Thomas Thorup rydder op i sine ting på tørreloftet over 58.

 

 

Ad 6. Salg af lejligheder:

Der er 4 lejlighedssalg i gang pt.

Bestyrelsen har kontaktet en ny vurderingsmand med henblik på fremtidigt samarbejde om vurdering af lejligheder. Den første lejlighed den nye arkitektfirma står for har fundet sted mandag den 12.9.

Fremtidige sælgere skal regne med at prisen for en vurdering stiger.

 

Andelsforeningen forestår en af salgene, lejligheden 58B, 3. th., hvor der er en del ulovligheder, som skal udbedres for foreningens regning, bla. ulovlige lofter og vandskader.

Der skal aflæses varme og el i lejligheden. Københavns energi er kontaktet.

 

Ad 7) Faldstammeprojekt.

Der har været afholdt beboermøde. Alle involverede har været indkaldt. 4 andelshavere mødte op.

1. og 2. byggemøde har været afholdt. Der er sendt tidsplan ud til involverede beboere, desværre lidt sent. Begge opgange i baghuset får skiftet faldstammer.

 

Ad 8) Betaling af regninger

 

Ad 10) EVT:

Der blev ikke aftalt en ny mødedato………

 

Referent: Pernille