Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               9. december 2005

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28 november 2005, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunch, Peter Rosenkrands

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Markise - Nana Tøj

7.       Salg af lejligheder

8.       Regnskab

9.       Betaling af regninger

10.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

Ad 2)Orientering fra Gårdlauget: Der er ikke noget nyt. Cykelskurplanerne er lagt lidt på is. Der kan evt. etableres et halvtag, men ikke et egentligt cykelskur.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet den 12. oktober 2005: Referatet blev godkendt.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Vandskader: Annemette følger op.

Faldstammer: Arbejdet er ikke helt afsluttet. Der er fortsat småting. Der er gennemgang af arbejdet, og Annemette aflægger rapport på næste møde.

Loftet: Der er stadig ikke ryddet op på loftet – særligt galt står det til ml. 4. sal og foftet i opgang 58A. Det henstilles endnu engang at ejerne af effekter placeret uden for loftsrum fjerner disse. OMGÅENDE.

Dørtelefoner: Der er installeret nye dørtelefoner i opgang 58. Gamle kunne ikke repareres.

Stikkontakter i opgangene: Flere kontakter på trappeopgangen 58A er i stykker. Peter R. checker om det også er tilfældet i de andre opgange og tilkalder elektriker.

Belysning på trapperne: pærer udskiftes hvor det er nødvendigt. (Majbritt/Vicevært).

Internet: Der er skiftet adgag til nettet. TCD har etableret ny adgang. Vi har fået flere Mb. Der skal evt. udarbejdes et regelsæt for brug af internettet. F.eks. hvor det fremgår at fildeling ikke er tilladt, og at man bliver koblet af nettet hvis man fildeler til gene for andre brugere.

Tagterrasse: Store borde står stadig på terrassen. Peter R. skiller dem ad og sætter dem indenfor. Grillen er flyttet ind på loftet.

Fester på tagterassen er ikke tiladt. Der skal være ro jf. reglerne (der er vedtaget på generalforsamlingen og ophængt ved indgangen til terrassen.)

 

Ad 5) Meddelelser: Annemette har forskelligt materiale med fra ABF.

 

Ad 6) Markise på facaden ved Nana Tøj:

Sikkerhedsgitter for ruderne – Nana Tøj: Annemette meddeler, at gitter kan sættes po på indersiden, som på flere andre butikker på Nørrebrogade.

 

Ad 7) Salg af lejligheder: Lejligheden 58C, st.tv. sælges til Thomas Binder, som flytter ind den 1.1.2006.

 

Ad 8) Regnskab. punktet udsættes til næste møde. Annemette meddeler, at det ser OK ud.

 

Ad 9) Regninger: betaling af regninger.

 

Ad 10) Evt: Rengøring af vaskekælder. Der bør gøres hovedrent en gang om året, og gøres rent en gang om måneden. Majbritt tager kontakt til vicevært.

Klubværelser: badeværelser: Ny brusekabine er etableret. Mekanisk udsugning bør etableres i forbindelse med renovation af badeværelse.

Rengøring af hovedtrapper: Hvad skal der ske. Der bør gøres hovedrent, som minimun. Vi går i tænkeboks!!.

 

NYTÅRSKUR AFHOLDES DEN 21. JANUAR 2006 KL. 18.00 HOS ANNEMETTE FÆRCH. Alle er velkommen både børn og voksne. Yderligere information følger primo januar 2006.(Pernille sender invitation rundt).

 

Næste møde: Onsdag den 11. januar 200 kl. 19.30