Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               9. november 2005

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2005, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Chralotte Bunch, Peter Rosenkrands

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Dørtelefoner

      7.    Internet

8.       Tagterrasse

9.       Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlauget: Cykelskure: Der ligger et tilbud på etablering af cykelskure på 100.000 kr. hvilket er for dyrt. Hvis der arbejdes videre med projektet skal tegninger til cykelskurene godkendes af bestyrelsen inden arbejdet kan begyndes.

 

Ad 3) Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2005: Referatet er godkendt og lagt på nettet.

Men der er rettelse til punkt 4 - der er et gammelt punkt med under Opfølgning på opgaver.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Røgalarmer De sidste røgalarmer hænges op i opgang 58.

 

Nana Tøj skifter navn. Markise nr. 2 er der ikke givet tilladelse til. Det samlede forslag til facadeudsmykning (som vi ikke har set endnu) skal naturligvis være lovligt.

 

Vandskader: Der har ikke været problemer i lang tid..... men det har heller ikke regnet.... Kan have forandret sig. Hvis der er opstået problemer i mellemtiden, vil det blive taget op på næste best. møde. (29.11.05)

 

Faldstammer: Arbejdet skrider frem - dog ikke så hurtigt. Arbejdet udføres OK, men der har ikke været tilstrækkelig information til beboerne. Det er ikke helt gennemskueligt hvordan regningerne skrives. Projektet er dyrere en det var i forhuset.

 

Lampe i porten checkes. Der er noget galt med den.

 

Salg af de  3 lejligheder, der har været udbudt hen over sommeren er afsluttet.

Salg af lejlighed udbudt i oktober måned er i gang.

En beboer mere ønsker at sælge sin lejlighed pr. 1.1.06. Salgsopstilling vil blive uddelt i løbet af kort tid.

 

 

 

 

Fraflyttere:

Tilflyttere:

Heisterberg: 58, 1. tv.

Dorte og Daniel Kreutz, 58, 1. tv.

Lars Bach: 58C, st.tv.

Leo Milgrom: 58C, st.tv.

Salg af udlejningslejlighed: 58B, 4. th.

Daniel Metzon: 58B, 4. th

Janus Hendriksen og Anne Bode: 58, 2. th.

Leo Milgrom overtager 58, 2. th. pr. 15.12.05

Leo Milgrom: 58C, st.tv. ønskes solgt pr. 1.1.06

 

 

 

 

Ad 5) Meddelelser:

Oprydning på loftet: Beboere der har døre og andet liggende på fællesarealerne på loftet i forhuset, bedes placere dem på private loftsrum. (Jf. rundskrivelse fra bestyrelsen).

 

 

Ad 6) Dørtelefon. Der udskiftes dørtelefoner i opgang 58 pga. forskellige komplikationer. Systemet virker ikke. Telefonerne er i stykker, og kan ikke repareres. Udgift ca. 7.000 kr. Charlotte har kontakt til håndværker.

 

Ad 7) Internet: ADSL ledning i Janus lejlighed er adgang for hele foreningens netadgang. Det skal ændres. Ny ADSL-forbindelse skal etableres. F.eks. på loftet i et skab. Charlotte tager den første kontakt med  TDC.

 

Ad 8) Tagterrasse: Møbler og grill skal stilles ind påloftet. Noah, har stillet møblerne ind. Peter R. overtager pasning af tagterrassen her i vinter perioden. Der er også noget med nogle planter!!

 

Ad 9) Evt.: Intet.

 

Næste bestyrelsesmøde hos Peter R.

29.11.05 kl. 19.30

 

 

Referent Pernille Brandt