Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               14. juni 2005

Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni 2005, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon, Chralotte Bunch, Peter Rosenkrands

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser

6.       Gennemgang af varmeregnskab v. Jan

7.       Drøftelse af vurdering af lejligheder v. Pernille

8.       Betaling af regninger

9.       Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlauget:

Cykelskurprojektet ved 58 og 58A igangsættes. Der foreligge forslag fra Thomas Thorup, som præsenteres for gårdlauget på næste gårdlaugsmøde.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet den 2. maj 2005: Referat godkendt.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Håndværkerlisten skal opdateres på nettet. Ny maler og tømrer: Mai-Britt giver Jan de nye data.

Røgalarmer er nu sat op.

Porten er repareret.

Dørtrin ved bagindgangen til 58. Der er kontaktet en håndværker. Reparationen vil blive foretaget inden længe.

Duesikring: Arbejdet er afsluttet. (På taget i forhuset).

Faldstammeprojektet: Licitationen er færdig primo juni.

Der afholdes beboermøde inden sommerferien. (For beboere i baghuset).

Nanatøj: Der er stadig meget tøj på fortovet. Kommunen er kontaktet. Den ønskede alarm kan sættes op her i gården.

Vandskade i en af de øverste lejligheder i forhuset. Nedløbsrør mv. er checket og der er ikke hul i væggen.

 

Ad 5 Meddelelser:

Der vil ske to salg af andelslejligheder i foreningen inden for den nærmeste fremtid.

Lys på enkelte loftsrum virker ikke: Charlotte ringer til Elektriker.

Stikkontakt på bagtrappe er i uorden. Charlotte ringer til elektriker.

Der skal ryddes op på tørreloftet over nr. 58.

Skorstensmaling: Der følges op på sagen (Niels, Byens Tegnestue.)

 

Ad 6) Varmeregnskab - Taget til efterretning.

Ansvar for radiatorer: Det er foreningens radiatorer. Udskiftning af termostater er for andelshavers egen regning.

Der lukkes for varmen den 15. juni.

 

Ad 7) Vurdering af lejligheder.

De gældende vurderingsregler, vedtaget på GF i 1998 blev diskuteret. Diskussionen gav ikke anledning til at foreslå ændringer. De gældende vurderingsregler lægges ud på foreningens hjemmeside: www.ab58.dk (PB scanner reglerne og sender dem til Jan.)

 

Ad 8) Betaling af regninger

 

Ad 10) EVT:

Dato for socialt arrangement blev fastsat til fredag den 26.8. på tagterrassen.

Næste bestyrelsesmøde: 13.7.05 kl. 17.30 hos Pernille.

 

Referent: Pernille