Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. marts 2005. 20.00

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon og Chralotte Bunch, Janus Hendriksen

 

 

Dagsorden:

 1) Godkendelse af dagsorden

 2) Orientering fra Gårdlauget

 3) Godkendelse af referat af mødet den 28.2.05.

 4) Opfølgning på opgaver Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                               6. april 2005

 

 5) Meddelelser:

 6) Ny butik: Nana Tøj

 7) Generalforsamling den 14.4.05.

 8) Vurderingsregler

 9)Udskiftning af dørskilte.

 10 Tagterrassen

 11) Porten

 13) Lampe i opgangen 58A

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlauget: Der er generalforsamling i gf. den 18.4.05.

Johs træder ud af gårdlauget.

Vi skal spørge Vibe om hun har lyst til at træde ind i bestyrelsen igen.

Bidraget til gårdlauget er  sat ned, fordi der ikke har været noget at bruge pengene til.

PB deltager i GF, men skal “klædes på” til det af bestyrelsen.

 

Ad 3) Godkendelse af referat af mødet den 28.2.05. Ref. godkendt.

 

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Faldstammer: ikke noget nyt bortset fra at der er kommet en ny rådgiver på sagen, og muligvis af den grund er der lidt forsinkelser.

Røgalarmer: De indkøbte røgalarmer skal sættes op på alle trappeafsatser på for og bagtrapper. Maj-Btitt spørger viceværten hvad han vil tage for at hænge alarmerne op.

Duesikring: Der er indhentet 3 tilbud. Det billigste på 14500 + moms arbejdes der videre med. Charlotte er kontaktperson.

 

Ad 5) Meddelelser:

·       Annemette præsenterede materiale vedr. IP-telefoni, som muligvis kunne være interessant. Charlotte undersøger muligheder og priser.

 

Ad 6) Ny butik: Nana Tøj:

Den nye butiksejer ønsker at sætte glas op i stedet for den grønne plade, hvilket vi har givet tilladelse til. Der er givet afslag på ønsket om at sætte en markise op, da den enten vil komme til at sidde for højt eller for lavt.

 

Ad 7) Generalforsamling i boligforeningen den 14.4.05.

Generalforsamling afholdes i beboerkælderen den 14. april 2005 kl. 19.00.

Alle skal skrive sit respektive bidrag til bestyrelsens beretning og sende det til Annemette hurtigst muligt.

Indkaldelsen fremsendes via Bjarne Johnsen.

Alle andelshavere opfordres til at møde op.

 

Inden generalforsamlingen:

Der skal købes ind. Annemette, Janus og Pernille mødes en halv time før og køber øl, vand og mælk til kaffen og gør lokalet klar. Alle bestyrelsesmedlemmer tager en kande kaffe eller te med.

 

Ad 8) Vurderingsregler:

Janus og Pernille finder regler og fremlægger på næste bestyrelsesmøde.

Det blev diskuteret om der tilskrives ekstraværdi til lejligheder med “ekstra god vedligeholdelse” og i givet fald hvordan vurderer man om der er tale om ekstra god vedligeholdelse.

Ved op og nedtagning af vægge tilskrives lejligheden ikke ekstraværdi.

 

9)   Udskiftning af dørskilte.

Efter at Leon er fratrådt bestyrelsen, er der ikke fundet en anden til at tage sig af dørskilte og skilte på dørklokkerne. Annemette tilbød at skifte Katrines navn ud med Mortens.

bestyrelsen valgte at vente med at finde en ansvarlig for dette til efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal konstituere sig igen.

 

Ad 10 Tagterrassen:

Terrassen skal olieres og rengøres. Charlotte køber materialer ind.

Havemøblerne skal olieres.

Er der nogen der vil deltage i dette arbejde bedes i kontakte Charlotte Bunch, 58, 4. sal.

 

Ad 11) Porten:

Porten trænger til at blive malet. Maj-Britt  kontakter maler.

 

Ad 13) Lampe i opgangen 58A

Der skal indkøbet og opsættes en ny lampe i opgang 58A. Peter Rosenkrands har muligvis allerede købt en. PB undersøger sagen hos PR. Ellers indkøbes en ny  lampe.

 

 

Referent Pernille.