Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               27-01-2005

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18. januar 2005. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær

Maj-Britt Metzon og Chralotte Bunch

 

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser.

6.       Forberedelse af nytårsfrokosten

7.       Opstart af faldstammeprojekt

8.       duer

9.       vurdering af lejlighed

10.    Betaling af regninger

11.    Evt.

 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

2)  Orientering fra Gårdlauget: Renholdelse af fortov via kommunen.  Vi opfordrer endnu en gang Gårdlauget til at kontakte kommunen med henblik på tilbuddet fra kommunen om renholdelse af fortovet.

 

3)  Godkendelse af referat af 7.1.204. Referatet er godkendt.

 

4)  Opfølgning på opgaver:

Kloakservice: Kloakservice kommer onsdag den 19.1.05 og begynder arbejdet med at udbedre skader på kloakrør ved nedgang til cykelkælderen. Arbejdet er pt. i gang.

Låntagning i andelsbevis. Vores advokat Bjarne Johnsen har sendt et revideret udkast af foreningens vedtægter. Sagen vil blive drøftet på generalforsamlingen. Ændringsforslag til vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen.

 

5)  Meddelelser:

Diverse kursusmateriale herunder Pant og Udlæg. Vigtigt i forbindelse med den nye lov om mulighed for lånoptagelse i andelsbevis. Maj-Britt Metzon deltager.

Varmeregnskabet fra Københavns EL er kommet. Jan Hølmkjær har det. Der er ikke bonus for lav temperatur på tilbageført vand i år. Regnskab omfatter det samlede forbrug af varme i hele foreningen.

 

6) Forberedelser til “nytårskur”, der afholdes lørdag den 22.1.05. Arbejdsopgaver blev fordelt.

 

7)  Forberedelse af faldstammeudskiftning.

Der indhentes tilbud på udskiftning af faldstammer og stigstrenge i baghuset 58C. Men arbejdet påbegyndes af økonomisk grunde muligvis kun i venstre side i denne omgang.

Der skal optages lån for at kunne gennemføre projektet, ligegyldig hvilken form vi vælger. Dette vil medføre huslejeforhøjelser. Evt. huslejeforhøjelser vil blive varslet på generalforsamlingen.

Følgende VVS-firmaer ønskes medtaget i et udbud:

Hetland VVS

Hougaard og omegnens VVS

Petersen og Olsens VVS.

 

8) Duer på taget og tagterrassen, forhuset. Det er et stort problem med duer på taget. Charlotte undersøger hvilke myndigheder der skal kontaktes i forbindelse med evt. bekæmpelse.

 

9) Vurdering af lejligheder. Retningslinjerne for andelsvurdering bør opdateres og sammenholdes med ABF-håndbogen, evt. inden generalforsamlingen.

(Stort projekt!!)

Konkret sag vedr. vurdering af lejlighed blev drøftet.

 

10) Regninger: Ingen

 

11) Eventuelt: Intet

 

 

Næste møde  afholdes mandag den 28. februar kl. 19.30 hos PB, som også sørger for forplejning til mødet.

 

Referent Pernille.