Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2004, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt,  Jan Hølmkjær

Afbud: Maj-Britt Metzon

Udtrådt af bestyrelsen: Leon Lundby Jensen

 

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser.

6.       Økonomi. Opfølgning på møde m. Bjarne.

7.       Kloak

8.       Internet

9.       Fordeling af opgaver, indkaldelse af suppleant for Leon

10.    Vurderingsmand

11.    Betaling af regninger

12.    Evt.

 

Referat:

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Johs Kristensen, boligforeningens repræsentant i gårdlauget deltog ved mødet under behandling af dette punkt.

Peter Rosenkrands har talt med gårdmand og rengøring foran porten.

Der stilles lejlighedsvis MEGET store ting i storskralderummet - for store - til at renovationsfolkene fjerner dem – Til alle, der ønsker at benytte storskralderum:  Læs regler for affaldsstørrelse ophængt i storskralderummet.

 

Gaderummet er endnu ikke rømmet. Skulle være sket 1.11.04.

Beboere i nr. 56 lægger muligvis sag an mod udlejer for ikke at have bragt den sag i orden, under henvisning til at brandmyndighederne har erklæret lokalerne for uegnet til bolig pga. brandfare.

 

3)  Godkendelse af referat. Referatet er godkendt

PB hænger ref. op i opgangene.

PB kan lægge ref. på nettet, men det kræver forskellige anvisninger og en adgangskode.

 

4)  Opfølgning på opgaver:

Varmeregnskabet: Jan Hølmkjær har talt med Brunata. Det koster 12.000 kr. for gennemgang af termiske forhold.

JH opfordrer alle til at holde øje med eget varmeforbrug. Hvis man har mistanke om at noget ikke er som det bør være med termostater og sker henvendelse til Brunata.

Badeværelsesgulv: Arbejdet er påbegyndt. Det anbefales at der ikke opsættes en rørkasse, idet rør skal udskiftes i forbindelse med udskiftning af afløbsrør.

Vandskader: Der er vandskader i lejlighederne 58 4. th. og 58A 4. tv. Begge skader skal udbedres på foreningens regning - hvem tage sig af malerarbejde ????

Socialt arrangement. Efter bestyrelsesmødet i december sendes invitation ud til beboerne om socialt arrangement i januar. Dato skal findes.

Belysning på loftsrum: Jan Hølmkjær har iværksat at der etableres belysning på loftsrum i forhuset ud mod gaden. Det bliver den 10.11.04. Hvis loftsrum ikke er tilgængeligt den dag, vil der ikke blive sat belysning på de pågældende steder. Der er rundsendt meddelelse om dette til relevante ejere.

 

5)  Meddelelser:

Janus Hendrichsen er bortrejst fra 13. til 31. december 2004.

 

6) Opfølgning på økonomi.

Andelsboligforeningens økonomi er pt. så anstrengt, at bestyrelsen anser det for nødvendigt at varsle en huslejeforhøjelse på 3%. Varsling af beboerne sker via andelsboligforeningens administrator advokat Bjarne Johnsen.

Der skal hurtigst muligt optages et lån på 400.000 kr.

Pengene skal bruges til at betale de løbende regninger og bla. den udskiftning af kloaksystemet der ligger  i gården ved nedgangen til cykelkælderen og udbedring af skader på badeværelsesgulv i lejlighe  58C, st.tv.

 

7) Kloak.

Janus Hendrichsen har indhentet tilbud på genopretning af kloaksystem under og ved siden af 58A.

Vi har modtaget en rapport, der beskriver de skader der skal repareres og en videofilm der viser skaderne. Tilbud lyder på 50.000 kr.

 

Endvidere har der været vandskade under trappetårnet midtfor i forhuset. Janus har haft tilkaldt slamsuger mv. (i oktober 04).

 

8)  Internet:

WWW.AB58.DK.

Domænet ligger på Surftown og koster 700 om året.

 

Jan Hølmkjær er supporter på mail (janholmkjar@ab58.dk).

Ekstra mailkonti/hjemmesideplads.

 

Det småbøvleri der har været ved overgang til ny udbyder, er ved at være overstået.

 

9)  Fordeling af opgaver og indkaldelse af suppleant:

Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen: Efter Leon Lundby Jensens udtræden af bestyrelsen, vil der blive indkaldt suppleant valgt på generalforsamlingen i foråret 2004: Charlotte Bunch.

Opgaver Navneskilte - sociale arrangementer - maler. (Det skal lige checkes præcis hvilke opgaver Leon havde.)

 

10) Vurderingsmand.

Det viste sig at andelsboligforeningens vurderingsmand Jørgen Bendix Kristensen blot var på ferie, og vi har fået fat i ham igen.

8.11.04 blev den rekvirerede vurdering foretaget af ovennævnte vurderingsmand. PB og JH var tilstede ved vurderingen.

 

11) Betalinger: Ingen

 

12) Evt. Intet.

 

Der blev ikke aftalt nyt møde.............

 

 

Referent Pernille.