Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2004, kl. 19.30 i beboerkælderen

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt  Maj-Britt Metzon

Leon Lundby Jensen

 

Dagsorden:

 

1.      Godkendelse af dagsorden.

2.      Orientering fra gårdlavet (?).

3.      Godkendelse af referat.

4.      Opfølgning af opgaver.

5.      Meddelelser.

6.      Arbejdsdag og Sommerfest.

7.      Betaling af regninger

8.      Evt.

 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

2)  Orientering fra Gårdlauget: Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget18.5.04– taget til efterretning.

 

3)  Referat af bestyrelsesmøde den 18.5.04: Godkendt.

 

4) Opfølgning på opgaver:

·      Gulvbelægning på trappen i 58A er udskiftet

·      Cykelskur. Det ser vi på når stilladserne er væk igen. Leon

·      Varmeregnskab tages op på næste bestyrelsesmøde. Varmeregnskabet bør tilsendes bestyrelsen til gennemsyn inden beboerne orienteres af administrator. Jan.

·      Internet.: TDC erhvervs ADSL bliver installeret i ejendommen den 17.6. Der er 21 brugere tilmeldt ordningen. Janus.

·      Ordensregler for tagterrassen skal lamineres og hænges på ved begge indgange til terrassen. Pernille

·      Der skal indkøbes askebægre til tagterrassen. Pernille

·      Der skal stå en brandspand på tagterrassen. Pernille

·      Peter Rosenkrands skal rykkes for referat af Generalforsamlingen i april. Pernille

·      Væggen ind mod loftsrummene skal oliebehandles (tagterrassen). Arbejdet startes i september.

·      Reparation af gulv i lejlighed 58 C, st. tv. Der skal indhentes et tilbud fra en murer, evt. den nye murer der er tilknyttet ejendommen. Boligforeningen betaler for tætning af gulvet. Mureren må udarbejde et tilbud på hvilke opgaver Lars B. ønsker udført, ud fra dette tilbud aftales fordelingen af udgifterne. Vurdering af lejligheden skal findes (seneste salg). Pernille

 

·      TAG: Tagrenovationen i forhuset er godt i gang. Det vil snart være mulighed for at stille ting og sager tilbage i loftsrummene. Nøgler skal afleveres til rette ejere.

Der retableres ikke vinduer i loftsrummene ud mod gaden i forhuset, idet det ville fordyre projektet væsentligt. Der vil blive etableret en ”vandrelampe”.

Derudover er der konstateret 4 rådskader på loftet i forhuset. Rep. Koster ca 15-16.000 pr skade.

Tagrenovationen i baghuset har været problematisk, der er opdaget flere skader på huset, der skulle repareres: Kviste, gesmimsbånd og skader på facaden, hvilket også har fordyret tagprojektet.

 

5) meddelelser:

Maj-Britt meddelte, at hun har fundet kontrakten, der i sin tid blev indgået med Viceværten. Hun vil gennemgå kontrakten med viceværten ved lejlighed.

Grafitti er fjernet på porten igen.

 

6) Arbejdsdag:

Der blev fastlagt en dato for afholdelse af arbejdsdag og sommerarrangement i boligforeningen: lørdag den 28. august 2004. Nærmere herom følger.

 

7). Betaling af regninger.

Regninger blev underskrevet.

 

8) EVT. Intet

 

Næste møde afholdes 17.08.04 kl. 19.30 i beboerkælderen.

 

Hvem køber ind til mødet???

 

Referent Pernille Brandt.