Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2004, kl. 19.30 i beboerkælderen

Til stede: Jan Hølmkjær, Annemette Færch, Leon Lundby Jensen, Pernille Brandt  Maj-Britt Metzon

Dagsorden:

1)      Godkendelse af dagsorden

2)      Varmeregnskab

3)      Beretning til Generalforsamlingen (GF)

4)      Regnskab

5)      Regler for tagterrassen

6)      Internetudbud

7)      Loftrydning i forhuset.

 

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2) Varmeregnskabet er forsinket. Jan Hølmkjær tager kontakt til Bjarne Johnsen.

3) Beretning til Generalforsamlingen: Beretningen er næsten færdig. PB retter det sidste til og omdeler den til foreningens medlemmer. (Og sender en kopi til Bjarne Johnsen).

4) Regnskab. Der har været afholdt regnskabs- og budgetmøde i uge17. Der er foretaget forskellige korrektioner i regnskabet i forhold til udkastet:

s. 4. Reparation og vedligeholdelse specificeres ud – posten udvidet til 500-600.000  kr. (faldstammerne medregnes)

s. 5 Tagterrassen kostede 900.000 kr.

s. 9 Der skal foretages afskrivning på vaskemaskiner

Andelskronen fastholdes.

Foreningen er fortsat berettiget til rentesikring.

Ingen kommentarer til det foreslåede budget for 2004.04.21

5) Regler for brug af tagterrasse. PB udformer et ”low key” regelsæt (prøveregelsæt) jf. de beslutninger vi tog. Forslaget sendes ud til høring dd. Og deles ud til foreningens medlemmer sammen med beretningen, jf. pkt 3.

6) Internetudbyder: Det blev besluttet ikke at fremlægge det fremsendte udbudsforslag ved generalforsamlingen. Men at arbejde videre med emnet i næste bestyrelse.

7) Rydning af loftsrum i forhuset: Der er formentlig sket en fejl i den skrivelse alle i forhuset har modtaget vedr. rydning af loftsrum ifm. tagrenovation. Det kan ikke være rigtigt at rummene skal ryddes totalt. Aftalen er, at det er henne ved vinduerne, der skal ryddes. Jan/Annemette undersøger sagen.

Referent: Pernille Brandt