Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2004, kl. 19.30 i beboerkælderen

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch , Janus Hendrichsen , Leon Lundby Jensen, Pernille Brandt   Maj-Britt Metzon

 

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt. Punkt 6. slettes.

 

2)  Orientering fra Gårdlauget:

 

3) Godkendelse af referat af mødet i 3. december 2003:

Ændring til punkt 8: Lejlighedssalg: Sagn blev drøftet.

Godkendt.

 

4) Opfølgning på opgaver:

Faldstammer:

Faldstammeprojektet for de to midterste lej ligheder i 58 og 58A er afsluttet. Regning: 300.000 + 12%  til rådgivere.

Næste etape af faldstammeprojektet sættes i gang senest september 2004. Startes i baghuset 58C - en opgang ad gangen.

Byens Tegnestue er rådgiver på projektet.

Stofforretningen:

Den håndværksmæssige standard er ikke for god. Men Advokat Bjarne Johnsen mener, at de har lavet hvad de skulle, og sagen er hermed afsluttet.

Vedr. skiltning har stofforretningen ikke kontaktet bestyrelsen vedr. design. Skiltedesign skal godkendes af bestyrelsen.  Forretningen skal følge bestyrelsens anvisninger vedr. skiltning.

Gulvbelægning på trappen i 58A skal udbedres. Leon

Juleglögg i december 2004: Det blev besluttet at invitationerne deles ud til alle. Og at man efterfølgende skal tilmelde sig arrangementet.

Dørskilte udskiftes. Leon. (I port og på dør).

 

5)  Meddelelser:

DIV. kurser i ABF

 

6) Viseværtsfunktionen

Sagen sætte i bero ind til videre.

 

7) Udskiftning af tag

Licitationen gav 4 tilbud, som vi skal tage stilling til. Prisen varierer 300.000 kr. mellem det billigste og det dyreste tilbud, svarende til 15-18%.

Janus og Annemette holder møde med Byens tegnestue om sagen snarest.

 

8) Div. forberedelse til generalforsamlingen.

Datoforslag 28.4.04. (eller anden dato i uge 18)

Beretning som sædvanlig. Vi skriver de afsnit til beretningen, hvis emner vi arbejder med.

Forslag til generalforsamlingen modtages skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Der er allerede følgende forslag til emner:

Fuldmagter ved afstemning

Brug af tagterrasse (PB)

Internet - Janus og Leon

Fælles telefoni

 

9)   Klage over nabostøj

Klagen blev drøftet, og der vil blive taget kontakt til parterne i sagen.

 

10) Vinduer på 4. sal mod gaden.

Glarmester Zederkop kontaktes vedr. rep. af vinduerne. Janus.

 

11) Halvtag over cykelparkering.

Halvtag ved porten kan evt. etableres, hvis det ikke generer brilleforretning.

 

12) Betaling af regninger.

Regninger blev underskrevet.

 

13) evt. Intet

 

Næste møde afholdes 2.3. kl. 19.30 i beboerkælderen.

PB køber ind til mødet.

 

Referent Pernille.