Referat fra generalforsamling A/B Nørrebrogade 58, 58A-C den 8. april 2003 kl. 19.00

 

 1. Dirigent: Bjarne Johnsen

 

 1. Referent: Pontus Bratt

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig

 

 1. Beretning blev aflagt

 

 1. Regnskabet blev godkendt. Andelskronen blev fastsat til 1 809,60 kr./m2

 

 1. Ejendommens vedligeholdelsesstand/evt. moderniseringer

 

  1. Formanden sammenfatter projekt for tag, faldstammer og terrasse

 

B. Bestyrelse n lover at finde en løsning på vinduesproblematikken på 4:e inden for kommende periode.

 

 1. Indkommende forslag:

 

  1. Forslag vedr. fortsættelse af tagterrassen blev vedtaget med stemmerne 13 for og 11 imod.

 

  1. Det var flertal for at bestyrelsen (fortsætter med) at undersøge muligheden af en opgradering af internetforbindelsen da denne ikke virker optimalt. Efter en vejledende afstemning vedr. en stigning af prisen på op til 300 kr./mån, kunne vi konstatere at 3 var for en stigning og 3 var imod en stigning. Bestyrelse n arbejder videre med projektet.

 

  1. Det var flertal for en forøgelse af gårdlavets rådighedsbeløb fra 9 til 15 kr./m2

 

 1. Budgettet blev vedtaget

 

 1. Valg til bestyrelsen:

 

Peter Rosenkrans og Charlotte Bunch trækker sig som aktive medlemmer i bestyrelsen. Charlotte og Peter genopstiller som suppleanter. Andelsboligforeningen hilser Maj-Britt Metzon velkommen som ny bestyrelsesmedlem.

 

Anne-Mette Færch genopstiller som formand.

 

Bestyrelse smedlemmer:

 

Anne-Mette Færch, formand

Majbritt Metzon

Pernille Brandt

Jan Hølmkjær

Leon Jensen

Janus Hendrichsen

 

Suppleanter: Peter Rosenkrans og Charlotte Bunch

 

 1. Eventuelt:

 

  1. Det konstateredes at administrator efter vedtægten ikke skal genvælges hvert år.

 

  1. Dirigenten redegjorde for portautomatiksproblematikken i 56.

 

  1. Janus Hendrichsen opfordrer flere til at sende klager til Miljøkontrollen vedr. restauranternes åbne døre.

 

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen kl. 21.00

 

Tilstede til generalforsamlingen:

 

 Anne-Mette (3 v), Leon (A 1.h.), Jan og Ulla (C 2.v.), Peter (A 4.v.), Henrik og Khamkong (A 3.v.), Lars (C st.v.), Johannes og Pernille (A 2.v.), Thea og Christian (C 1.v.), Mark og Christine (A 3.h.), Helen (B 2.v.), Louise og Henrik (B 1.v), Pontus (4.v.), Janus (2.h.), Jacob (1.v.), Michael (A 4.h.), Maj-Britt (3 h.).