Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 3.12.03 kl. 19.30

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt  

Afbud p.g.a. ferie: Leon

(Dagsorden var ikke udsendt i forvejen).

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

2)  Orientering fra Gårdlauget:

PB refererede fra Gårdlaugets generalforsamling. Der henvises til referatet.

3) Godkendelse af referat af mødet den 21.10.03:

Godkendt.

4 Opfølgning på opgaver:

Tagudskiftning:

·      Niels Herskin er vores kontakt i Byens Tegnestue

·      Foreningen er bygherre, men Tegnestuen er ansvarlig for tæt opfølgning på opgaver.

·      Arbejdet udbydes i licitation. Firmaforslag: Petersen og Olsen og Hetland.

·      En tagside skiftes ad gangen.

·      Stilladset tages ned umiddelbart efter arbejdets afslutning (på den pgl. side af huset).

Faldstammer:

Faldstammeprojektet for de midterste lejligheder i 58 og 58A er afsluttet.

AM og Janus evaluerer projektet med Tegnestuen, inden de næste faldstammer udskiftes.

 

·      Tagrende/nedløbsrør ved porten er i stoppet. Tagrende renses - Hetland rekvireres.

·      Dørskilt hos Jonna Høyer udskiftes. Leon

·      Der skal ske en optælling af radiatorer i den nye forretning.

·      Facadeindretning af ny butik. Skiltning ikke i orden

·      Problemer med graffiti igen. Maj-Britt

·      Porten skal laves. Jan spørger Hetland først.

5 Meddelelser og sager til opfølgning:

·      Der har været indbrud i kælderen.

·      Tagterrassen er blevet brandsikret.

·      Bankelyde i etageadskildelserne i forbindelse med radiatorerne. - Man kan evt. “ryste” rørene.

·      Problemer med håndværksstandarden i den nye butik. For dyrt og ikke pænt nok

·      Stofforretningen åbner den 5.12.03.

6 . Viceværtsfunktionen

Det blev foreslået at vi ansætter en vicevært (F.eks. Thomas, 58, 1), der har den løbende kontakt med håndværkere/opfølgning på opgaver, nøgler mv..

Forslag til arbejdsopgaver:

·      Varme

·      Fordør

·      Ringeanlæg

·      Graffiti

·      Minder håndværksmæssige opgaver

·      Dørpumper

·      Elektriske pære

·      Vaskerum

Aftalen kunne evt. indgås med et års varighed.

 

I den anledning har Jan H. meddelt at han gerne fortsætter som varmemester.

Så sagen sættes lidt i bero. Men tilbuddet vil være ca. 1000 kr. om måneden.

 

7. Julegløgg:

Invitation til Julegløgg søndag den 7.12.03, kl. 14.30 i beboerkælderen er hængt op.

 

8. Lejlighed 58, 4. th.

Bestyrelsen har diskuteret salget af lejligheden.

 

9. Vinduer på 4. sal - forhuset.

Vinduerne er ikke i orden, der er utætheder ud mod gaden.

Hetland mener, at vinduerne skal skiftes.

Byens tegnestue ser på sagen.

Vinduerne skal justeres inden vi evt. går i gang med en udskiftning.

 

10. EVT.

Forskelligt kursusmateriale blev uddelt.

 

Referent Pernille.