Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21.10.03, kl. 19.30

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Leon Lundby Jensen, Pernille Brandt

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Der er generalforsamling i gårdlauget den 29.10.03. PB deltog.

3) Godkendelse af referat af mødet i september 2003:

Godkendt.

4+5) Opfølgning på opgaver:

·        Udlejning af lokaler: Der er fundet en lejer: Stof 2000 flytter ind i den nedlagte restaurant pr. 1.12.03. Den foreløbige kontrakt er på 2 år. Renovationen af lokalet beløber sig til ca. 250.000 kr.

·        Brilleforretningen skal fjerne ydre installationer, jf. aftale mellem Louis Nielsen og Andelsboligforeningens formand.

·        Hvis ikke ventilationsanlæg fjernes, vil brilleforretningen blive varslet om, at nedtagning foretages for deres regning. Det koster ca. 30.000 kr.

·        Porten er blevet malet, og der har allerede været grafitimalere i gang igen.

·        Nye andelshavere inviteres til næste bestyrelsesmøde den 26.11.03. (PB inviterer).

·        Tagterrassen: Brandsikring er afsluttet. Det indvendige trappetårn er malet færdigt. Skaden på det udvendige trappetårn repareres formentlig først til sommer.

·        Oprydning på trapperne: Særlig stort problem i 58 fra 4. sal og op. Leon skriver opslag.

·        Udarbejdelse af forslag til regler for anvendelse af tagterrasse. (PB)

6)  Faldstammer mm.:

·        Projektet er ved at være afsluttet. Kan formentlig afsluttes ult. oktober.

·        Enkelte beboere har indgået aftaler med håndværkere uden at informere bestyrelsen.

·        Der er vandskade hos Thomas i 58, 1.

·        Ventilationen i kælderen er fjernet.

·        Toilet i brilleforretning er reetableret.

7)  Viseværtsfunktionen

Det blev foreslået at vi ansætter en vicevært (F.eks. Thomas, 58, 1.), der har den løbende kontakt med håndværkere/opfølgning på opgaver, nøgler mv. Annemette taler med Thomas.

Forslag til arbejdsopgaver:

·      Varme

·      Fordør

·      Ringeanlæg

·      Graffiti

·      Minder håndværksmæssige opgaver

·      Dørpumper

·      Elektrisk pære

·      Vaskerum

Aftalen kunne evt. indgås for et år.

8)Udskiftning af vaskemaskiner??

En vaskemaskine koster ca. 50.000 kr. alt inkl. og vi skal minimum anskaffe 2.

Derfor besluttede bestyrelsen, at få lavet et stort serviceeftersyn på vores vaskemaskiner, for at se om de ikke kan holde lidt endnu. (Jan).

9. Julegløgg:

Invitation til Julegløgg søndag den 7.12.03, kl. 14.30 i beboerkælderen. (PB hænger opslag op).

10. Udskiftning af tag:

Annemette har modtaget en opfølgningsskrivelse fra Byens Tegnestue, med henblik på en afklaring af igangsættelse af udskiftning af tag.

Annemette mere at der er kommet “facon” på samarbejdet, men at følgende skal præciseres over for Byens tegnestue:

·      Vi forventer den samme rådgiver i hele perioden. Vi ønsker Niels Herskin.

·      Byens Tegnestue præsenterede forskellige løsningsmodeller på de problemer der opstår.

·      Det er Byens Tegnestue der skal følge op på arbejdet.

Hvis vi ikke kan få vore krav igennem, finder vi en anden samarbejdspartner.

11. betaling af regninger

12. Evt. - Intet.

Næste møde afholdes den 26.11.03 kl. 19.30 i Beboerkælderen.

Jan er kaffe/kagemand.