Referat af bestyrelsesmøde mandag den 16.9.03 i beboerkælderen

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Maj-Britt Metzon, Pernille Brandt

Dagsorden:

1.   Godkendelse af dagsorden.

2.   Orientering fra Gårdlauget. (Johs)

3.   Godkendelse af referat af 12.8.03.

4.   Opfølgning på opgaver

5.   Meddelelser

6.   Faldstammeprojekt

7.   Tagtaresse /Byggesag

8.   Betaling af regninger

9.   Evt.

 

1)  Dagsorden blev godkendt.

2)  Gårdlauget: Johs deltog ved dette punkt. Der blev henvist til referat fra gårdlaugets møde den 21.8.03. Der er justeret i forhold til det oprindelige forslag fra vores boligforening pga. prisen. Nørrebrogade 56 har fortsat problemer parkering i gården. Tujaerne i den ene af vores haver kan fældes. Det er OK at få gårdmanden til det!!! (Hvem tager affære??) Pergolaen kan etableres inden for budgettet.

3)  Referat af 12.8.03 blev godkendt. Referatet er forkert dateret..

4)  Opfølgning på opgaver:

Sager i midlertidig bero: Tilkobling til Firkantnet. Sagen beh. på næste GF.

Verserende sager:

·      Erhvervslejemål - forhøjelse af husleje. Leon og Annemette.

·      Linoleum på trappe (58A). Der skal skifte nogle trin pga. slitage. Vi kan evt. prøve at finde gulvmanden fra Guldbergsgade, der er flyttet (er der nogen der kan huske hvad han hed)?? Leon ansvarlig

·      Udlejning af lokaler - processen kører. La Cour og Lykke står for udlejning.

·      Reetablering af radiatorer i brilleforretning. Sagen kører. Er projekteret til at starte den 18.9. og tager en uge.

·      Maling af port. Malerarbejdet er færdigt. “Stop Grafitti” sprøjter coating på, når malingen er hærdet.

·      Nye andelshavere inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde. Pernille inviterer.

5)  Meddelelser: AM delte forskelligt informationsmateriale fra ABF rundt.

6)  Faldstammer: Den samlede VVS-regning bliver på 195.000 kr. Efterarbejdet beløber sig til anslået 103.00 kr. Dækker opgang 58 og 58A - midterlejlighederne.

1.   del af projektet gik godt (58). Der var dog meget skrald i kælderen. Alt det der har ligget i  gården. 

2.   del af projektet går i gang i uge 40. Hugo Svaneeng har varslet.

7)  Tagtaresse/byggesag: Der mangler fortsat noget brandsikring på loftet.

      Forskellige småskavanker som nævnt i ref. af 12.8. er under udbedring, såsom afskalning af mur 

      på trappetårnet.

      Anne Mette har aftalt med Peter Rosenkrands og Noah, at de indkøber teakolie og behandler de  

      nye havemøbler med olien inden vinter. Peter og Noah får naturligvis deres udgifter refunderet.

      I forbindelse med etablering af tagterrassen vil bestyrelsen foreslå et regelsæt for brug af tagterrassen. 

      Reglerne vil tage udgangspunkt i det eksisterende regelsæt for brug af beboerkælder. (Pernille

     kommer med et oplæg.)

8)  Betaling af regninger.

9)  Evt.: Intet

Næste møde:

Tirsdag den 21. oktober 2003

Vi fandt ikke en kaffe/kageansv.

Hvem sørger for det??? har ikke helt overblik over der.

Referent: Pernille Brandt