Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C              

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. august  kl. 19.30

Til stede:

Jan Hølmkjær , Annemette Færch , Janus Hendrichsen, Leon Lundby Jensen , Pernille Brandt

 

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

 

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Generelt synes vi forslaget til ændring af hækkene ser fornuftigt ud.

Dog en indsigelse:

Bag Møllegade 8-10 har man foreslået at en lille bid af hækken skal blive stående (vist parallelt med et bord). Det finder vi er en dårlig ide, da vi har foreslået at man arbejder på at etablere en grill til i dette hjørne. Vi vurderer at dette kun kan lade sig gøre ved at der frigives plads – altså minus hæk i det hjørne.

Hvis der skal være mere hæk der, vil vi foreslå at man i stedet fastholder lidt af den hæk, der er nærmest gyngestativet.

Vi har fortsat også et ønske om blød skygge i dele af solområdet, eks. i form af et espalier eller platantræer (el. tilsvarende), der giver en let skygge. Her vil vi godt huske på vores forslag om at lade nogle af bøgeplanterne gro i vejret til rigtige træer. De kunne i samme åndedrag være med til at virke som vindbrydere de dage, hvor vinden køler for meget.

Og så vil vi foreslå at man finder en pris på fjernelse/etablering af hækkene hurtigst muligt, så man kan finde ud af hvor mange penge der er tilbage af det samlede beløb til fornyelse m.m. af gården. Hvis pengene så ikke investeres i år, skal de videreføres og investeres allerede i foråret inden generalforsamlingen i tråd med de tidligere beslutninger – forskønnelse i form af blomster med farveskift over sommer, ting til børn og flere borde/bænke, så man ikke behøver flytte på det eksisterende.

Et stort ønske til gårdlavet fra beboere der bor tæt på grillen: Kunne man ikke opsætte eller omdele en seddel med retningslinier for hvordan man tænder en grill uden at det stinker af tændvæske eller lampeolie. I Netto har de haft brune optændningsblokke på tilbud en pæn del af sommeren, og de lugter ikke, men ellers kan man tænde op med avispapir i bunden af den ”grilltænder” (metalrøret), der står ved grillen.

3) Godkendelse af refereat af mødet i april:

Godkendt.

4) Opfølgning på opgaver:

·      Vedr. tilkobling til Firkantnets netværk på den anden side af gaden. Etableringsinvesteringen er i en størrelse, hvor vi skal høre andelshaverne ( 165.000, - kr. ). Derfor afventer vi og tager det op på den næste generalforsamling.

·      Lejeforhøjelse forhandles med erhvervs lej er. Leon og Annemette ansvarlig.

·      Linoleum på trappe 58A. Leon ansvarlig.

·      Restaurant: EDC/Poul Skov står for ud lej ning, og det må ikke være fødevarer.

·      Leon og Annemette tager en snak med Dyrehandlen om evt. hus lej eforhøjelse.

·      Reetablering af radiator i Brilleforretning - skal ske inden vi starter fyringen igen. (omkr. 15.9).

·      Maling af port - Er nu i gang igen. John Fog skal kontaktes.

5)  Meddelelser:

Stop Grafiti (Grafitiafrensning) under Bygge og Teknik (rådhuset) har en kampange i gang, hvor man kan tilmelde sig en “ordning” i 3 måneder gratis, efterfølgende 35 kr. pr. løbende facademeter i kvartalet. Vi tilmelder os ordningen.

Ruder i hoveddøre.

Det blev besluttet at andelsboligforeningen får lavet en tegning af hoveddørsrudemønstret i forhuset. Efter hvilken, der kan kopieres ruder, hvis de går i stykker.

Dette projekt vil gå i gang næste gang der er en der er så uheldig at få en rude smadret.

Louis Nielsen:

Ny medarbejder hos Louis Nielsen må ikke parkere sin motorcykel i gården. (Jan)

Brilleforretningen må fremover, lige som vi andre, finde sig i at der ind i mellem foregår VVS-arbejde i ejendommen, der kræver at vandet lukkes. (Anne Mette og Janus).

6)  Byggesag:

Terrassen er i store træk færdig:

Ved overdragelsesforretningen bedes følgende bemærket:

·      Rækværket kan bevæge sig.

·      Toilettet skyller ikke

·      Opvarmning på toilet mangler

·      Korrespondance mellem lyskontakter på loftet??

·      Fejl på trædækket

·      En af de yderste træfliser sidder løs.

·      Videreførsel af gasrør til gasgrill.

·      Det generelle indtryk har været jf. Annemette og Janus, at byens tegnestue ikke helt har levet op til forventningerne som rådgivere for os. Det har været et meget stort arbejde at skulle tage stilleng til alt i forbindelse med byggeprojektet.

Møblering af tagterrassen:

Der er indkøbt teaktræsmøbler hos Aage Bruun. (PB+AM)

Regler for brug af tagterrassen, vil blive udarbejdet. Og vil i vid udstrækning komme til at tage udgangspunkt i reglerne for brug af beboerkælder.

Der skal evt. “udnævnes” en “tilsynsførende” med tagterrassen (Michael Riis har meldt sig som muligt emne).

Sommerfest/indvielsesfest:

Der inviteres til indvielsesfest af tagterrassen fredag den 22.8. kl. 19.00. (PB+AM).

Næste Bestyrelse smøde:

16. september kl. 19.30 i beboerkælderen.

Kageansvarlig: Maj-Britt