Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. maj, kl. 19.30

Til stede:

Jan Hølmkjær, Annemette Færch , Janus Hendrichsen, Maj-britt Metzon, Leon Lundby Jensen, Pernille Brandt

 

1) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Bestyrelse ns forslag til forbedring af gården  blev behandlet på Gårdlaugets generalforsamling. Forslaget blev ikke vedtaget i det de andre foreninger mente, at det var for dyrt at gennemføre.

Man enedes dog om at prioritere fjernelse af hæk ud mod Møllegade og indkøb af ruchebane i indeværende år.

3) Godkendelse af referat af mødet i april:

Godkendt, med den tilføjelse at Maj-Britt Metzon overtager opgaven med opfølgning på rengøring.

4) Opfølgning på opgaver:

·      Leon checker gulvbelægning på trappen i 58A.

·      Leon og Annemette tager en snak med Dyrehandlen om evt. hus lej eforhøjelse.

·      Leon har talt med boligforeningen “Firkanten” om evt. opkobling på deres net. Telefon, TV internet. Meget billig og hurtig adgang. Janus og Leon tager et møde med foreningens bestyrelse.

·      Leon havde foto med af loftet hos Riis, som har haft en vandskade eller lignende, der formentlig er over ti år gammel. Riis må selv male sit loft.

·      Rasmus Eggen har en faldstamme der er utæt. Skal repareres. AM følger op.

5)  Meddelelser:

Ingen

6) Byggesag:

Terrassearbejdet er i gang. Lidt forsinket. Alt ser godt ud - ingen råd og svamp.

Telefonnumre til entreprenører uden for arbejdstid: Vick: privat 4649 9792, mobil 28109602. Hugo: mobil: 2810 9601.

Loftrummene skal delvis ryddes når taget skal skiftes ud. Der vil ske en varsling i god til (helst 8-10 dage i forvejen).

Faldstammer. Projektet starter i 58tv og 58A th. For disse to faldstammer og to stigstrenge er tilbuddet 198.000 kr. inkl. moms fra Real VVS, Holbæk.

Der er udarbejdet en detaljeret rapport over hvert badeværelse i de nævnte opgange. Rapporten kan ses hos Annemette Færch .

7)  Tasty Bite og Louis Nielsen:

Der har kørt en sag i retten vedr. manglende betaling af hus lej e og Tasty Bite er blevet anmodet om at fraflytte forretningen.

la Cour og Lykke hyres igen med henblik på at finde en ny lej ere af forretningen. Vi ønsker ikke at ud lej e forretningen til restaurant eller fødevareforretning.

Louis Nielsen:

Gammelt ventilationsanlæg skal nedtages. Vi afprøver et nyt VVS-firma (Hetland) uden om de projekter vi allerede har i gang. Louis Nielsen skal betale en del af regningen for arbejdet, jf. brev fra Advokat Johnsen. Nærmere vilkår er endnu ikke aftalt. Den udendørs kasse fjernes ved bagindgangen til 58.

8)  Betaling af regninger.

9)  Evt.

Ferieplaner:

Janus : uge 27, 28 og 29

Leon: 26, 27, 28, 29

Annemette: bortrejst 29 og 30

Pernille: bortrejst 30, 31, 32 og 35

Jan: uge 26 og 31-32.

Maj-Britt: ??

Næste møde 16.6.03, kl. 19.30

Møde i august 12.8.03, kl. 19.30

Kaffe og kageansvarlig: Maj-Britt

Referent Pernille Brandt