REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 23. 4. 2003 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

Deltagere:  Annemette, Leon, Janus, Pernille, Jan

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Konstituering.
 3. Orientering fra gårdlavet (?).
 4. Godkendelse af referat.
 5. Opfølgning af opgaver.
 6. Meddelelser.
 7. Tag- og terrassebyggeri.
 8. Internet m.m.
 9. Forslag til gårdlaugsgeneralforsamlingen
 10. Betaling af regninger.
 11. Evt.

 

Ad. 1

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2

Oversigt over bestyrelsens fremtidige ansvarsområder

Jan Hølmkjær
Kasserer, vaske- og fyrkælder, VVS, elektriker

Annemette Færch
Formand,  nøgler, tømrer, murer, byggesag

Janus Henriksen
Næstformand, kloak, IT-kabelnet, Nøgler, Salg af lejligheder

Leon Jensen
Hjemmeside, beboerlokale, skilte, glarmester, rengøring (gårdmand), arbejdsdage

Pernille Brandt
Salg af lejligheder, arbejdsdage

Maibritt Metzon

kontakt til graffiti-firma

Ad. 3

Ingen tilstede

Ad. 4

Referat blev godkendt.

Ad. 5

Der mangler sikring af vinduer i vaskekælder. Jan ansv.

Porten har et løst beslag. Mændene ansv.

Linoleum på trappen i 58 A er hullet. Leon ansv.

Forhandling om huslejestigning for erhvervslejer. Annemette kontakter.

Miljøkontrollen handler ikke hurtigt. Janus kontakter igen og igen. Alle andre opfoirdres til at klage, så snart det generer dem. Der ligger en skrivelse på hjemmesiden, som blot printes ud og udfyldes.

Faldstammetilbud. Annemette rykker Byens Tegnestue.

Ad. 6

Intet

Ad. 7

Byggetilladelse gået igennem uden forbehold.

Byggemøderne holdes en gang pr. uge. Janus og Annemette deles om at deltage.

Ad. 8

Janus omdeler forslag, der bl.a. indebærer at foreningen bruger 12.000,- kr. på etableringsudgifter til ny internetforbindelse. Hvis der er reelt flertal, arbejdes der videre.

Ad. 9

Annemette har tegnet et forslag (skitse) til ændringer af gården. Pernille viderebringer til Johs. Annemette deltager fra bestyrelsen.

Ad. 10

Der blev underskrevet en enkelt regning.

Ad. 11

Næste møde mandag d. 26/5 kl. 19.30 i beboerkælderen. Jan er ansv. for kage og kaffe.

Bestyrelsesmiddag fredag d. 13/6. Pernille og Annemette arrangerer.

Pernille tilbød sig som fast referent frem til jul. Vi siger tak til.

For referatet

Annemette